Gaziantep Üniversitesi personel alımı ilanı yayımlandı. Az Önce Resmi gazetede 24 kasım 2023 tarihi ile yayımlanmış olan sözleşmeli personel alımı ilanına göre Gaziantep Üniversitesi hastanesinde görevlendirilmek üzere 155 kişilik boş kadro ile personel alımı yapılacak. En az lise mezunu adaylar içerisinden olmak üzere Gaziantep Üniversitesi bünyesine 155 Sözleşmeli personel alımı kontenjan dağılımı ve adaylardan aranan şartlar haberde.

Mezuniyete Göre hangi Kontenjanlarda Personel Alımı Yapılacak?

Lise Mezunu: 40 Hemşire, 20 Hasta bakıcı, 10 Temizlik Görevlisi, 7 Destek Personeli (Hastabakıcı/Temizlik Hizmetleri), 1 Şoför, 1 Teknisyen, 

Ön Lisans Mezunu: 4 Sağlık Teknikeri, 4 Tekniker, 4 Büro Personeli, 11 Büro Personeli, 13 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

Lisans Mezunu: 40 Hemşire, 

Başvuru İçin Adaylardan hangi Şartlar Aranacak?

Gaziantep Üniversitesi hastanesi adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. Maddesindeki şartlar aranacak. Bu kapsamda " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak " gibi şartlar aranacaktır.

KPSS Şartı Ne Olacak?

Adayların 2022 yılı KPSS Puanı geçerli olacak. Lise çin P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden olmak üzere en az 50 puan almış olmak şartı aranacaktır.

Mülakatsız Personel Alımı Yapılacak!

Adayların değerlendirmeleri KPSS Puanına göre gerçekleştirilecek. Bu kapsamda herhangi bir Mülakat yapılmaksızın KPSS Puanı sırası ele alınarak yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

Mesleğe Göre Özel Şartlar Nelerdir?

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Üniversiteye personel alımı başvurusu başlamış olup en geç 15 gün içerisinde başvuruların yapılmış olması gerekmektedir. Bu yönde başvurular şahsen Üniversiteye yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri: 24 - 8 Aralık 2023

Başvuru İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

a. Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu,

b. 2022 KPSS Sonuç Belgesi,

c. 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır),

d. Koruma ve Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

e. Deneyim istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü ile birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (ıslak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir.) SGK hizmet dökümünde e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir. SGK hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.

f. Sertifika/Belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,

g. Askerlik Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),

h. Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),

i. Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),

j. Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi,

k. Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla güvenlik görevlisi pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.),

l. “Bu pozisyonda istihdam edilecekler vardiyalı çalışma sistemine göre çalıştırılacaklardır.” şartı istenen pozisyonlar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı olmadığına ve vardiyalı olarak çalışabileceğine ilişkin resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış durum bildirir sağlık kurulu raporu. (Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecektir.)

İLANIN TAM METNİ BURADA