Resmi Gazete'de 01 Nisan 2020 tarihli yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Gazi Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere 26 Hemşire, 2 Tıbbi Laboratuvar Sağlık Teknikeri, 1 Patoloji Laboratuvar Sağlık Teknikeri ve 1 Eczane Hizmetleri Teknikeri olmak üzere toplamda 30 personel alınacak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.

BAŞVURULAR:

Söz konusu ilan resmi Gazete'de yayımlanarak başvuru süreci başlamış olup en geç 15 gün içerisinde yapılması gereklidir .Bu yönde 01 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan ilana göre başvurular en geç 15 Nisan 2020 tarihine kadar gerçekleşecektir.

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim