Gazi Üniversitesi persone alımı yapacak. Yayımlanan ilana göre Gazi Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere farklı kadrolarda alım yapılacak. Buna göre Gazi Üniversitesi 657 Sayılı Devlet memurları kanunu kapsamında 4 Hemşire, 1 Sağlık Teknikeri ve 1 Diğer Sağlık Personeli alımı yapacak. Alımlar ön lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacak.

KADRO DAĞILIMI:

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Gazi Üniversitesi personel alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Buna göre,

" Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabielcek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak" şartları aranacak.

Özel olarak ise,

  • Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
  • 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
  • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
  • Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları ilanın yayım tarihi olan 15 Mart 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 29 Mart 2021 tarihine kadar başvuruların bitmiş olması gerekmektedir. İlan hakkında detaylı bilgi alak için Buraya Tıklayınız.

Editör: TE Bilisim