Esenler Belediyesi memur alımı için ilan yayımladı. Az Önce gelmiş olan duyuruya göre Esenler Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet memurları kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere Belediye Zabıta memuru yönetmeliğine göre 25 kişilik kadro ile Zabıta Memuru alımı yapılacak. Kadın Erkek adaylardan başvuru alınacak olup Kontenjan bilgisi ve şartları sizlerle paylaşıyoruz.

Zabıta Memuru Alımı Kontenjan Bilgisi Nedir?

Esenler Belediyesi 25 kişilik boş kadro ile,

 • Ön Lisans mezunu 15 Zabıta Memuru,
 • Lise Mezunu 10 Zabıta Memuru,

Başvuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

Zabıta memuru alımı için genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Buna göre " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" şartları aranacaktır.

Özel Başvuru Şartları:

 • Erkeklerde 167 ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak,
 • 2022 yılında yapılan KPSS'den lise için P94, Ön Lisans için P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
 • Sınav tarihi ile 30 yaşından büyük olmamak,
 • En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • İlgili aşağıdaki tabloda yer alan bölümlerden mezun olmuş olmak.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Söz Konusu Belediye memur alımı başvuruları Ocak 2023 yılında alınacak. Adaylar başvurularını sadece istenen belgelerle birlikte şahsen başvuru yapacalardır.

Başvuru Tarihleri: 23 - 27 Ocak 2023

Başvuru Adresi: Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8 Esenler /İstanbul adresinde Esenler Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Başvuru İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

 1. Başvuru Formu (Belediyemizin internet sayfasından www.esenler.bel.tr adresi üzerinden temin edilecektir.)
 2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.
 3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet'ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
 4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.) 
 5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.
 6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 8. 3 adet fotoğraf (1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacak.)
 9. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)

İLANIN TAM METNİ METNİ BURADA