Emniyet Genel Müdürlüğü alımları hakkında yeni karar yayımlandı. 2024 yılı kapsamda yyaımlanacak olan Polis memuru alımı için İhdas kararı yayımlandı. 21 Kasım 2023 tarihi ile Resmi Gazetede yayımlanmış olan duyuruya göre EGM bünyesine 10 bin 102 kkişilik kadro ile Kadro İhdası yapıldı. EGM bünyesinde boşalacak kadrolara ilişkin Atama kararı yayımlandı.

EGM 10 Bin 502 Polis memuru Alımı İhdas Kararı: 

21 Kasım 2023 tarihi ile gelmiş olan Resmi Gazeteye göre Cumhurbaşkanı onayı ile Kadro İhdası yapıldı.

 
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KADRO İHDAS EDİLMESİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 156

MADDE 1- Ekli (1) ve (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (1) sayılı Cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar, bu kadrolara atama yapılmasını müteakip herhangi bir şekilde boşalması halinde başka bir işleme gerek olmaksızın iptal edilmiş ve 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki (1) sayılı Cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmış sayılır. Söz konusu kadrolardan boşalanlar, boşaldıkları tarihten itibaren bir ay içinde Kamu Personeli Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.

MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Hangi Alanlarda Kadro İhdası Yapılacak?

Emniyet genel Müdürlüğü tarafından gelmiş olan duyuruya göre alımlar Merkez ve Taşra Teşkilatı birimlerine gerçekleştirilecektir.

  • 10000 Polis Memuru ( 500 Merkez ve 9500 Taşra ),
  • 1 Moral Eğitim Merkezi Müdürü,
  • 1 Noral Eğitim Merkezi Müdürü Yardımcısı,
  • 90 Başöüfettiş,
  • 10 Merkez Emniyet Müdürü,

GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİNİZ

İşin Olsa İnstagram >>>>> BURAYA

İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA

Android Uygulama için >>>> BURAYA