Emniyet Genel Müdürlüğü ( EGM ) Personel alımı için duyuru yayımladı. Söz konusu duyuruya göre Kadrolu ve SÖzlşemeli personel alımı sonuçları açıklandı. Söz konusu Sınav sonuçlarında adı geçen adaylar istenen belgeleri ilgili tarihler içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.

EGM 2023/1 ve 2023/2 Personel Alımı Duyurusu:

EGM sözleşmeli Destek personeli kapsamında 2023/1 ile Hizmetli alımı yapıyor. Sınavlara katılan adaylar için duyuru yayımlandı. Söz konusu " 2023-1. DÖNEM SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONEL (HİZMETLİ) ALIMI SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAV SONUCU "  ve "2023-2. DÖNEM KADROLU HEMŞİRE ALIMI SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAV SONUCU "  kapsamında duyuru yayımlandı.

Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu Ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 13. maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgeleri 07.12.2023  tarihinden  22.12.2023  tarihi mesai bitimine (saat: 18.00) kadar; aşağıdaki adrese şahsen veya 1. derece akrabası tarafından teslim edilmesi gerekmektedir.

2023-1. Dönem Sözleşmeli Destek Personel (Hizmetli) alımı sözlü sınav sonuç bilgisine adaylar “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi-Kariyer Kapısı” (https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden E-Devlet şifreleri ile giriş yaparak ulaşabileceklerdir.

2023-2. Dönem Kadrolu Hemşire alımı sözlü sınav sonuç bilgisine adaylar “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi-Kariyer Kapısı” (https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden E-Devlet şifreleri ile giriş yaparak ulaşabileceklerdir.

Adres: Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No:2 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığı A Blok Kat:3

İstenen Belgeler Nelerdir?

1. Dilekçe (form1)

2. 2 adet vesikalık fotoğraf

3. Diploma örneği (Aslının ibraz edilmesi halinde kurumumuzca tasdik edilecektir. Aslı ibraz edilemez ise noter tasdikli olacaktır. Ayrıca üst öğrenim bitiren adayların öğrenim belgelerini de getirmeleri gerekmektedir.)

4. Lisede yabancı dil hazırlık okuyanlar için okuduğuna dair imzalı ve mühürlü belge. 

5. Nüfus cüzdanı ve fotokopisi

6. Askerlik durum belgesi aslı (Askerliğini yapanlar Terhis belgesi)

7. Kamu kurumunda daha önce memuriyeti bulunanlar için hizmet ve görev belgesi (aslı).

Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyen adayların atanma hakları iptal olacaktır.

Not:

1-Belgeleri tam ve eksiksiz olarak getirmeyenlerin atanma işlemlerine başlanmayacaktır.

2-Sadece Asil kazanan adaylar evrak teslimi yapacaktır.