Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak. Yayımlanan ilana göre DİB bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Başkanlığın Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 41 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Alımlar KPSS B Grubu puan sırasına göre yapılacak. 

Başvuru Sonuçları Açıklandı!

Az Önce Diyanet İşleri Başkanlığından gelmiş olan duyuya göre 41 Personel Alımı başvuru sonuçları açıklandı. Adaylar için Yerleşen adaylardan istenen belgeler açıklandı.

Belge Teslim Tarihi Açıklandı!

​4/B Sözleşmeli Destek Personeli ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına yerleştirilen adayların atamalarının yapılabilmesi için ekte belirtilen dilekçe ve ekinde istenilen belgeleri en geç 12.02.2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. İlgili evrakı süresi içerisinde teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz kabul edilecek, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu adayların atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

Yerleşen Adaylardan İstenen Belgeler Nelerdir?

 1. Nüfus Cüzdan Sureti,
 2. “Resmi Kurum İçin” Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Durumu, (E-Devlet üzerinden alınabilir)
 3. 2022 yılı KPSS (B) grubundan KPSSP93 ve KPSSP94 sonuç belgesinin barkodlu e-devlet çıktısı,
 4. Biyometrik Fotoğraf, (son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet- Erkek adaylar için kravatlı ve ceketli)
 5. Mal Bildirim Formu,
 6. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir, ancak askerlik görevini tamamlamış adayların ayrıca terhis belgesini eklemesi gerekmektedir.)
 7. KPSS sonuç belgesindeki öğrenim durumunu gösterir diploma ve mezuniyet belgesinin barkodlu e-devlet çıktısı,
 8. 2023 yılı 4/B Sözleşmeli Destek Personeli ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi Pozisyonlarına Başvuru Duyurusunun I- (B) Özel Şartlar maddesinde belirtilen sertifika ve belgeler,
 9. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yükseköğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi veya onaylı sureti,
 10. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli,
 11. Hitap Hizmet Dökümü, (E-Devlet üzerinden alınabilir)
 12. SGK Tescil ve Hizmet Dökümü. (E-Devlet üzerinden alınabilir)

Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı Kadın ve Erkek adaylar içerisinden sözleşmeli personel alımı yapılacağını bildirdi. Bu kapsamda Başvurular Lise ve Ön Lisans mezunlarından alınacaktır.

 • 31 Kişi Destek Personeli (Temizlik) ( 6 Kadın, 25 Erkek )
 • 6 kişi Destek Personeli (Temizlik / Bahçe Bakım Elemanı) ( Erkek ),
 • 4 Kişi Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı ) ( Erkek ),

Başvuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

DİB genel olarak adaylardan 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu kapsamda " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek " gibi şartlar aranacak.

Yaş Şartı Nedir?

Başvuruda bulunacak olan adayların 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından büyük olmamaları gerekmektedir. 

KPSS Şartı Nedir?

2022 yılında yapılmış olan KPSS'den Lise için P94 ve Ön Lisans için P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranacaktır.

Temizlik Görevlisi Alımı Şartları Nedir?

 • Ortaöğretim kurumlarından (Lise veya dengi okul) mezunu olmak,
 • Temizlik görevini devamlı yapmasına mani olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

Bahçe Bakım Elemanı Alımı Şartları:

Ortaöğretim (mesleki ve teknik) kurumlarının ‘‘tarım ve bahçecilik’’ alan/dallardan mezun olmak veya ortaöğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olup bahçe bakımı ve peyzaj sertifikasına (MEB, Üniversite ya da Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Şartları Nedir?

 • Ön Lisans Mezunu olmak,
 • ÖGG kimlik kartına sahip olmak,
 • Vardiyalı çalışabilecek olmak,
 • 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

İLANIN TAM METNİ