Diyanet İşleri Başkanlığı memur alımı başvurusu başladı. Beklenen başvuru süreci için temmuz ayının girmesi ile birlikte başladı. Yurtdışında görev yapmak isteyen adaylar için büyük fırsat Diyanet İşleri Başkanlığından geldi. Söz konusu ilan için adaylardan herhangi bir KPSS Şartı aranmayacaktır. İşin Olsa ekibi olarak bu haberimizde sizlere detayları paylaşacağız.

120 Memur Alımı Başvurusu Başladı!

Diyanet İşleri Başkanlığı memur alımı başvuru süreci başladı. Duyurusunu daha önceden yapan Başkanlık bünyesindeki eksikliği gidermek için ilan yayımlamıştı. Başvuru süreci 1 Temmuz 2022 tarihi ile başlamış olan ilan için başvurular en geç 5 Ağustos 2022 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvuru yapmak isteyen adaylar aşağıdaki bilgileri kullanabilirler.

Kontenjan Bilgisi Nedir?

Bulunduğu Yer: Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Teşkilatı

Unvanı: Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlisi

Adedi: 120

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Dİyanet İşleri Başkanlığı 120 memur alımı başvuruları sadece İnternet üzerinden yapılacak. Başvuru adresi olarak haber sonundaki linki kullanabilirsiniz. Bunun dışında yapılacak hiç bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Nitelikler Nedir?

a) İlgili ülke vatandaşlığına veya süresiz oturma iznine sahip olmak,

 b) Lisans düzeyinde dinî yükseköğrenim mezunu olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışında bir İslam ilahiyatı bölümü mezunu olmak, (15.09.2022 tarihi itibariyle mezun olabilecek durumda olan adaylarda başvuruda bulunabileceklerdir.) (Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış Denklik Belgesine sahip olmak), (Adaylar ÖSYM’den eşdeğerlik belgelerini kendileri alacaklardır.)

c) İstihdam edilecek ülkede konuşulan resmî dil veya o ülkede yaygın olarak kullanılan dillerden birisi için; sınav son başvuru tarihi itibariyle Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) 5 yıl içinde en az elli (50) puan almış olmak ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM tarafından en az YDS’nin elli (50) puan dengi kabul edilen bir belgeye sahip olmak. (Adaylar ÖSYM’den eşdeğerlik belgelerini kendileri alacaklardır.) Ancak, görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlayanlarda o ülkede konuşulan dillere ilişkin dil yeterlik şartı aranmaz,

d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

f) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

g) Görevini yapmasına mani olabilecek akıl, ruh ve vücut sağlığı ile ilgili her hangi bir engeli bulunmamak,

h) İstihdam edileceği ülkede çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,

i) Yürütülecek hizmetlerin gerekli kıldığı ölçüde Türkçe bilmek ve Türkçeyi kullanma becerisine sahip olmak,

j) İtikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklindeki ortak niteliği taşıyor olmak,

k) Yurt dışı hizmetinin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

BAŞVURU EKRANI: https://dibbys.diyanet.gov.tr/

BAŞVURU KILAVUZU