Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları açıklandı. Az önce Adalet Bakanlığı CTE yaptığı duyuruya göre 108 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı. Adalet Bakanlığı 2022 yılı kapsamında yayımladığı duyuruya göre 108 sözleşmeli personel alımı 7 farklı kadroda gerçekleştirilecek olup sınava katılacak adaylar belli oldu!

Başvuru Sonuçları Erken Açıklandı!

Adalet Bakanlığı CTE henüz sonuç açıklama işlemi beklenmiyordu. Adalet Bakanlığı 2022 yılı için bünyesine toplamda 12 bin 823 kişilik kadro ile personel alımı yapacağını bildirmişti. CTE ayrı olarak Mülakat ile 108 sözleşmeli personel alımı için başvuru aldı ve sonuçları az önce duyurdu.

Başvuruşların 1 - 17 Mart 2022 tarihleri arasında alınmasının ardından sonuçlar 24 Mart 2022 tarihi ile açıklandı. Başvuru sonuçlarınıza aşağdıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.

12 Bin 923 Aday Başvuru Yaptı ve Sözlü Sınava 325 Personel Adayı Katılacak!

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine alımını yapacağı sözleşmeli personel adayı için sözlü sınava katılacak adayları açıkladı. Bu kapsamda aşağıdan kontenjan sayısı ve sınava katılacak aday sayısına ulaşabilirsiniz.

Bakanlıktan Gelen Duyuru:

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinde yer alan “…sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının üç katı kadar aday çağırılır…” hükmü gereği, başvurusunu tamamlayan 12.933 adayın başvurularının incelenmesi ve her bir pozisyon için ayrı ayrı olmak üzere KPSS P3 puan üstünlüğü esas alınarak en yüksek puandan başlanmak suretiyle sıralanması sonucu aşağıda yer alan tabloda belirlenen kontenjan sayısının 3(üç) katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanmıştır. 

Sözlü Sınav Yapılacak Adres Belli Oldu!

Sözlü sınava katılacak aday bilgileri ilan ekindeki sorgu ekranından görüntülenebilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav işlemleri Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü hizmet binasında (Hacı Bayram Mahallesi Agâh Efendi Caddesi No:70/1 Altındağ/ ANKARA) yapılacaktır.

Sözlü SInav Konuları Nedir?

Sözlü sınavda;

a) İlgilinin atanacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

b) Atatürk İlke İnkılap tarihi 20,

c) Genel kültür 20,

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20

Puan esas alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı olunabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

Mülakat;

İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50,

Bir konuyu kavrama ve ifade etme yeteneği 50,

Puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülakatta başarılı sayılabilmesi için her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.

Nihai Başarı Listesinin belirlenmesinde; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayan sıralama dikkate alınacak olup, puanların eşit olması halinde sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI BURADA