Resmi Gazetede 05 Nisan 2021 tarihi ile yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 83 kişilik boş kadro ile sözleşmeli personel alımı yapacak. Yayımlanmış olan ilana göre en az lise mezunu Sağlık Personeli alımı yapılacak olup detaylar ve kadro dağılımı haberimizizde.

MEZUNİYETE GÖRE ALIM YAPILACAK KADROLAR:

  • Lise Mezunu:  8 Hemşire.
  • Ön Lisans Mezunu: 5 Sağlık Teknikeri alımı yapılacak.
  • Lisans Mezunu: 77 Hemşire,  1 Biyolog.

ALIM YAPILACAK KADROLAR:

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacak olup ayrıca duyuru yapılacaktır.

Özel Şartlar:

  • Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.
  • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
  • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuru yapamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler yerleşmeye hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvurular ilanın yayım tarihi itibari ile başlamış olup en geç 15 gün içerisinde yapılmış olması gerekmektedir . Bu kapsamda adaylar başvurularını en geç 20 Nisan 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular sadece İlgilş üniversiteye yapılacakç

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim