Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alımı ilanı yayımlandı. Az Önce gelmiş olan duyuruya göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 190 kişilik kadro ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler doğrultusunda gerçekleştirielcektir. Kontenjan dağılımı ve başvuru şartları haberde.

24 Nisan 2023 Tarihli İlanda Güncelelme Yapıldı!

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 190 personel alımı ilanında güncelleme yapıldı. Söz konusu ilana göre bazı kntenjanlarda düzeltme ve Büro personeli kadrosu kaldırılmıştır.

Resmi Gazere Düzeltme Duyurusu:

17.04.2023 tarih ve 32166 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan personel alım ilanımızda aşağıdaki şekilde düzeltme yapılmış olup Rektörlüğümüzce görülen lüzum üzerine 66 nolu Büro Personeli pozisyonu ilandan kaldırılmıştır

Mezuniyete Göre Kontenjan Dağılımı:

Lise Mezunu: 53 Temizlik Görevlisi, 2 Şoför, 6 Destek Personeli (Taşıma), 18 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 4 Hemşire, 6 Teknisyen

Ön Lisans Mezunu: 30 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 24 Sağlık Teknikeri, 4 Büro Personeli, 2 Tekniker, 

Lisans Mezunu: 5 Gemi Adamı, 2 Programcı, 21 Hemşire, 1 Ebe, 3 Diğer Sağlık Personeli, 1 Diyetisyen, 1 Biyolog, 1 Veteriner Hekim, 6 Büro Personeli, 

YENİ DÜZENLEME GELDİ!

Başvuru Şartları Ne Olacak?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2022 KPSS P3, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 puanı esas alınacaktır. 

Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına başvuracak erkek adaylar için 170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10’dan fazla olmamak. (Örneğin, 190 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10=100 kilo ile en az 90-10=80 kilo aralığında olması.)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına başvuracak kadın adaylar için 160 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10’dan fazla olmamak. (Örneğin, 190 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10=100 kilo ile en az 90-10=80 kilo aralığında olması.)

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.

Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuru yapamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler yerleşmeye hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Mesleğe Göre özel Şartlar nedir?

Başvurular ne Zaman Yapılacak?

ÇOMÜ personel alımı başvurusu ilanın yayım tarihi ile başlamış olup en geç 15 gün içerisibde yapılacak. 17 Nisan 29023 tarihi ile başlamış olan başvurular en geç 1 Mays 2023 tarihine kadar yapılacak.

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim