Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandı. Bakanlık 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 170 kişilik boş kadro ile Merkez teşkilatı ve 7 Farklı şehirde olmak üzere uzman,avukat, şehir plancısı, mimarlık ve mühendislik kadrolarında kamu personeli alımı yapılacak. Ayrıca KPSS siz Personel Alımı için adaylardan texrübe ve mezuniyet nitelikleri aranacak.

Merkez ve Taşra Teşkilatı Kadro Dağılımı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 kişilik boş kadro ile Merkez Teşkilatı, Taşra Teşkilatı İstabul, İzmir, Ankara, Edirne, Diyarbakır, Kocaeli ve Konya illerinde sözleşmeli personel alınacak. 6306 Sayılı kanun kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli personelin merkez ve taşraya göre dağılım şöyledir: İnşaat Mühendisi, Harita Mühendisi, Makine Mühendisi, Elektrik – Elektronik Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Mimar, Şehir Plancısı, Avukat, Uzman alanlarında.

İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünde görev yapacaktır.

İzmir Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünde görev yapacaktır.

6306 Sayılı Kanuna Göre Adaylardan Hangi Nitelikler Aranacak?

Çevre Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için adaylardan Genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Ayrıca Sağlık açısından görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak,Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyle diploma derecesi, yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübe bakımından şartların tamamına sahip olmak, son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

Adaylardan kadrosuna göre Yabancı dil sınavı şartı aranacak olup yabancı dil gerektiren pozisyonlar için en az C seviyesinde puana sahip olmak gereklidir.

KPSS Şartı Yok! Eğitim şartı Nedir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başvuru için adaylardan herhangi bir KPSS şartı talep etmeyecektir. KPSS siz personel alımı yapılacak.Ancak adaylardan, Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmuş olmak gerekldir. Buna göre kadro dağılımına göre adaylardan,

  • İnşaat Mühendisi - İnşaat MühendisliğiBölümü Mezunu olmak.
  • Harita Mühendisi - Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Bölümü Mezunu olmak.
  • Makine Mühendisi - Makine Mühendisliği Bölümü Mezunu olmak.
  • Elektrik – Elektronik Mühendisi - Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
  • Bilgisayar Mühendisi - Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mezunu olmak.
  • Jeoloji Mühendisi - Jeoloji Mühendisliği ya da Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü Mezunu olmak.
  • Mimar - Mimarlık Bölümü Mezunu olmak.
  • Şehir Plancısı - Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Mezunu olmak.
  • Avukat - Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak.
  • Uzman - İşletme, İktisat, Maliye, Ekonomi ve Finans, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Uluslararası Finans, Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Finans Matematiği, Finans Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Uluslar Arası Finans, Uluslar Arası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslar Arası Ticaret ve Lojistik, Uluslar Arası İlişkiler bölümlerindenlisans mezunu olmak.

Başvuru Süreci 2021 Yılı İçerisimde Tamamlanacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alımı başvuruları 13 Aralık 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gerekmektedir. Başvurular sadece e-Devlet şifresi ile Online olarak gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU KILAVUZU

BAŞVURU EKRANI