TSK Kadın Erkek Subay Alımı Başvurularında Son Gün! Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine subay alımı için geçtiğimiz günlerde ilan yayımlamıştı. Ancak başvurularda son güne gelindi. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?

TSK Kadın Erkek Subay Alımı Başvurularında Son Gün! Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı PERTEM üzerinde geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan ilana göre Türk Silahlı Kuvvetleri hukuk fakültesi mezunlarından hukuk sınıfı subay temini yapacak. Başvurular ilanın yayım tarihi ile başlamış olup artık sona ermektedir. Henüz başvuru yapmamış olan adaylar için şartlar hakkında ve sonuç açıklanma tarihi hakkında bilgileri işin olsa ekibi olarak sizlerle paylaşacağız.

HUKUK SINIFI SUBAY NEDİR?

Hukuk sınıfı subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, hukuk fakültelerini bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın ve erkeklerden istihdam edilen subaylardır.

Hukuk sınıfına mensup subaylar tarafından 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklı kalmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının hukuk hizmetleri yürütülmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLRI NEDİR?

Türk vatandaşı olmak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya guruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

Erkek adaylar için yedek subay olma koşullarını taşımak. (f) Subay naspedilmek için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’ndaki şartları taşımak,

Yapılacak sınav ve mülakatta yeterli not almış olmak,

Dış kaynaktan başvuran adaylar için TABLO-1’de yer alan branşlarda Fiziki Yeterlilik Testinde (FYT), başarılı olmak,

Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak,

Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak,

Türkiye’deki hukuk fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olmak,

Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken ilişiği kesilmemiş veya çıkarılmamış olmak,

Halihazırda Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er eğitiminde olan adaylardan nasbedilmemiş, sözleşme yapmamış veya yemin etmemiş olmak,

Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er eğitimine katılmış olan adaylardan nasbedilmemiş, sözleşme yapmamış veya yemin etmemiş olmak,

Yedek Subay/Yedek Astsubaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği Tablo-3’de bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,

Halen askerlik hizmetini 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği Tablo-4’de bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,

Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden Tablo-5’de bulunan “uygun onaylı” nitelik belgesi almak,

BAŞVURULAR SONA ERİYOR!

TSK Kadın Erkek adaylardan subay alımı başvurularu ilanın yayım tarihi ile başlamış olup en geç 13 Ocak 2020 tarihi saat 23:59 a kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TSK Subay alımına başvuru yapmış olan adaylar büyük heyecanla sonuçları beklemektedirler. Başvuru kılavuzunda sonuç hakkında herhangi bir tarih verilmemiş olsada Ocak ayı sonuna kadar sonuçların adaylara MSB PERTEM üzerinde duyurulacağı beklenmektedir.

BAŞVURU KILAVUZU

BAŞVURU EKRANI

YORUM EKLE