MSB Dış Kaynaktan Astsubay Temini Ön Kayıt Duyurusu

Milli Savunma Bakanlığından gelen duyuru ile Astsubay temini yapılacak. Dış Kaynaktan Askeri personel alımı için ön kayıtlar başlıyor.

MSB Dış Kaynaktan Astsubay Temini Ön Kayıt Duyurusu

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Personel alımı hakkında duyuru yayımladı. Az Önce gelen ilan ile MSB 2021 yılı Türk Sİlahlı Kuvvetleri Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı temini ön kayıt duyurusu yayımlandı. Söz konusu duyuruya göre Kayıt hakkı kazanan adayların listesi ve Ön Kayıt tarihleri açıklandı. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ön kayır duyurusu ve tarihleri haberde.

Astsubay Seçim Aşamaları Tamamlandı!

TSK Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay temini için Ön Kayıt tarihleri açıklandı. Türk Sİlahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklama ile Astsubay Temini seçim aşamaları tamamlanmış olup Ön Kayıt tarihleri açıklanmıştır.

Ön Kayıt tarihleri Açıklandı!

Astsubay Kontenjanlara girerek kayıt hakkı kazanan adaylar 25 mayıs - 3 Haziran 2022 tarihleri arasında Ön kayıt işlemleri yapılacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temini ilk kayıt döneminde kayıt hakkı kazanamayan adaylar için ikinci çağrı 10 Haziran 2022 tarihinde yapılacak ve bu adayların kayıt işlemleri 13-15 Haziran 2022 tarihleri arasında, 08:30-16:30 saatleri içerisinde, 5'inci maddede belirtilen yerlerde yapılacaktır. 16-30 Haziran 2022 tarihleri arasında eksik kalan kontenjanlar için ayrıca bir ilan yapılmayacak, kuvvet komutanlıkları kayıt merkezlerince kontenjanlar doldurulana kadar sırası gelen aday telefon ile aranarak kayıt için davet edilecektir. Bir aday birden fazla başarı sıralama listesinde bulunabilecek, önce hangi sınıftan sıra gelirse o sınıf için çağrı yapılacaktır. Bu nedenle adaylarımızın, sistemde kayıtlı bulunan telefonlarını kayıt faaliyetleri boyunca açık bulundurmaları önem arz etmektedir. Aranıldığında bu telefonlarda bulunmamanız hak kaybına uğramanıza neden olabilecektir.

Kesin Ön Kayıt İşlemleri İçin İstenen Belgeler:

 Nüfus cüzdanı aslı ve 4 adet A5 boyutunda fotokopisi, anne-babasına ait nüfus cüzdanı fotokopisi,

4 adet biyometrik fotoğraf (arkasına isim ve TC numarası tükenmez kalemle yazılmış şekilde),

İkametgâh ilmühaberi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

Adaya ait vukuatlı nüfus kaydı (aile bilgilerini içerir şekilde, e-devlet sisteminden alınmış olabilir,

Adli Sicil Raporu kendisi, annesi, babası ve kardeşleri dahil.(e-devlet sisteminden alınmış olabilir),(adaylar e-devlet sistemi Adalet Bakanlığı Dava dosyası sorgulama ve Yargıtay dava dosyası sorgulama sayfalarından haklarında açılan bir dava ve herhangi bir siyasi parti üyeliği olmadığına dair isminin açıkça gözüktüğü belgeyi çıktı alacaklardır.

Terhis Belgesi veya Askerlik Durumu Gösterir Belge (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

Mezun olunan ön lisans-lisans diploma-geçici mezuniyet belgesinin aslı ve noter onaylı 2 adedi.(e-devlet sisteminden alınmış olabilir, yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olan adaylar denklik belgesi getireceklerdir),

Varsa Lisansüstü Eğitim Belgesinin aslı ve (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

Transkript belgesinin 2 adet fotokopisi,

Varsa Yabancı Dil Sonuç Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

Varsa Şehit-Gazi Yakını Olduğunu Gösterir Belge,

2 suret Noter onaylı Taahhütname 

Kamu kurum-kuruluşunda görev yapmakta iseniz, ayrılış katılış bildirim belgesi veya noter onaylı sureti; özel sektörde görev yapmakta iseniz ilişik kesme belgesi veya noter onaylı sureti,

DUYURUNUN TAMAMI

YORUM EKLE