Jandarma ( JSGA ) 2021-2022 Yılı Güz Dönemi Askeri Öğrenci Alımı Başladı!

Jandarma Genel Komutanlığı az önce bir duyuru yayımladı. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Açılacak Olan Lisansüstü Programlara Öğrenci alınacak.

Jandarma ( JSGA ) 2021-2022 Yılı Güz Dönemi Askeri Öğrenci Alımı Başladı!

Jandarma Genel Komutanlığı resmi İnternet adresi üzerinde az önce bir duyuru yayımladı. Söz konusu duyuruya göre 2021 - 2022 yılı Güz Dönemi Askeri Öğrenci Alımı yapılacak. Buna göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Döneminde açılacak olan ve başvuru şartları ile özellikleri aşağıda belirtilen tezli/tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci alınacaktır.

Söz konusu kılavuz Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde açılan lisansüstü programlara yapılacak başvuru ve yerleştirme esaslarını kapsamaktadır.

2021-2022 Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Eğitimleri Başvuru Şartları

  • Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisaklı veya irtibatlı olmamak,
  • Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile T.C. Anayasasının 76’ncı maddesinde tanımlanan suçlardan birisinden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak
  • Her ne sebeple olursa olsun herhangi bir devlet kurumundan veya herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans veya lisansüstü programından çıkarılmamış olmak,
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak (Asker kaçağı, bakaya, saklı vb. durumda bulunmamak),
  • Lisans derecesine sahip olmak (Kesin kayıt tarihi öncesi mezun olacak durumda olan adayların başvuruları kabul edilecektir),

Tezli Yüksek Lisans Başvurusu İçin;

- Lisans not ortalaması 4 tam not üzerinden asgari 2,5 veya 100 tam not üzerinden 65 olma (Kesin kayıt öncesi mezun olacak adaylardan değerlendirme sınavı tarihine kadar mezuniyet notunu ibraz edemeyenler için lisans not ortalaması 2,5 alınacaktır),

- Başvuru tarihi itibariyla son 5 yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES’ten çizelgede belirtilen puanı veya muadilini almış olmak,

- Çizelgede belirtilen yabancı dil sınavı puanlarından birini almış olmak,

Tezsiz Yüksek Lisans Başvurusu İçin;

- Lisans not ortalaması 4 tam not üzerinden asgari 2,29 veya 100 tam not üzerinden 60,10 olma,

BAŞVURULAR:

Yüksek lisans programına https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adres satırından yapılacak olup adaylardan başvuru ücreti alınmayacaktır. Başvuruları kabul edilen adaylar, faaliyet takviminde belirtildiği şekilde öncelikle değerlendirme sınavına alınacaktır. Değerlendirme sınavı sonucu kontenjana giren başarılı adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır.

Adaylar için başvurular ilanı yayım tarihi olan 31 Mayıs 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 25 Haziran 2021 tarihine kadar yapılacaktır.

BAŞVURU KILAVUZU BURADA

YORUM EKLE