Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı yapacak. 20 Nisan 2023 tarihi ile yapılan açıklamaya göre Bakanlık bünyesindeki eksikliği gidermek üzere 2431 sözleşmeli personel ve ASDEP alımı gerçekleştirecek. Personel alımları farklı kadrolarda olmak üzere KPSS Puanı ile yapılacak. Açıklama gelmiş olan tüm detaylar paylaşıldı. Bizde İşin Olsa ekibi olarak sizlere ilan detaylarını aktaracağız.

ASHB 2431 Personel Alımı İlanı Yayımlandı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı az önce ilan yayımladı. 26 Nisan 2023 tarihi ile yayımlanan ilana göre ASHB bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 2431 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Hangi Kadrolarda Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile Sosyal Hizmet kuruluşlarının meslek ve destek personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla toplamda 2431 personel alımı yapılacaktır. Alım yapılacak kadrolar ise;

- 134 Aile Sosyal Destek Personeli,

- 72 Sosyal Çalışmacı,

- 122 Psikolog,

- 32 Fizyoterapist,

- 22 Çocuk Gelişimcisi,

- 20 Diyetisyen,

- 105 Öğretmen,

- 8 Avukat,

- 124Hemşire,

- 41Diğer Sağlık Personeli,

- 225 Büro Personeli,

- 8 Tekniker,

- 11 Teknisyen,

- 223 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

- 23 Yurt Yönetim Personeli,

- 1261Destek Personeli ( 66 Engelli Bakıcı, 533 Yaşlı Bakıcı, 394 Çocuk Bakıcısı, 17 Bakım personeli, 243 Temizlik Görevlisi, 8 Şoför )

kadrolarında personel alımı yapılacak.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLAR İNSTAGRAMDA BULUŞTU! TIKLA SENDE KATIL

Başvuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Mülakat Yapılmayacak!

ASHB Personel alımları sadece KPSS Puanı sırasına göre gerçekleştirilecek. Bu kapsamda adayların KPSS'den almış oldukları puanlar ele alınarak alanına göre ve şehre göre yapılacak sıralamaya göre atama yapılacak. Buna göre adaylara herhangi bir yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır.

Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) (ASDEP) Alımı Şartları:

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Sosyal

Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin birinden mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Yurt Yönetim Personeli (4/B) Alımı Şartları:

a) Herhangi bir lisans programından mezun olmak veya Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin birinden mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Sosyal Çalışmacı (4/B) Alımı Şartları:

a) Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Psikolog (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Fizyoterapist (4/B) Alımı Şartları:

a) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Çocuk Gelişimcisi (4/B) Alımı Şartları:

a) Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Diyetisyen (4/B) Alımı Şartları:

a) Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Öğretmen (4/B)Alımı Şartları:

a) Yükseköğretim kurumlarının; Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Özel Eğitim, Zihin Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Ana Okulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

b) 2020 ve 2021 yılı KPSS P10 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Avukat (4/B) Alımı Şartları:

a) Hukuk fakültesi lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak,

c) Başvuru son günü itibarıyla Avukatlık ruhsatına sahip olmak veya avukatlık staj bitirme

belgesine sahip olup, Türkiye Barolar Birliğine avukatlık ruhsatı için başvurduğunu belgelemek.

Hemşire (4/B) Alımı Şartları:

a) Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak, c) Cinsiyeti kadın olmak.

Diğer Sağlık Personeli (4/B) Alımı Şartları:

a) Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Büro PersoneliAlımı Şartları:

a) Herhangi bir önlisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Şartları:

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak,

ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80- 17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,

Başvuru Tarihleri Nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı için başvuru tarihleri açıklandı. Sadece online başvuru alınacaktır.

Başvuru Tarihleri: 28 Nisan - 8 Mayıs 2023

Başvuru Adresi:https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

İLANIN TAM METNİ BURADA

İLAN KILAVUZUNDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİNİZ

İOS Uygulama İçin >>>>BURAYA

Android Uygulama için >>>>BURAYA