Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi personel alımı yapacak. Yayımlanan ilana göre Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda personel alımları yapılacak. Bu kapsamda en az lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden 12 kişilik kadro ile sözleşmeli olarak personel alımları yapılacak. Şartlar ve başvuru bilgileri haberimizde.

HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALINACAK?

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bünyesine,

Lise Mezunu 3 Hemşire ve Lisans Mezunu 2 hemşire alınacak. Ön Lisans mezunu 3 Sağlık Teknikeri alınacak. Lise Mezunu ise 3 Diğer Sağlık Personeli alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5- Askerlik durumu itibariyle Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak,

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler,

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)

10- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Orta Öğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi personel alımı başvuruları 25 ocak 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 08 Şubat 2021 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gerekmektedir. Adaylar başvurularını sadece Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Kestel Mahallesi Üniversite Caddesi Alanya/ANTALYA adresine gerçekleştirmeleri gereklidir.

İLANIN TAM METNİ