Akdeniz Üniversitesi söleşmeli personel alımı ilanı yayımlandı. Az Önce yayımlanmış olan ilana göre Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı alanlarda personel alımı yapacağını bildirdi. Yayımlanmış olan ilana göre Üniversite bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 4/B olarak personel alacak. Mezuniyete göre kontenjan dağılımı ve başvuru şartlarını sizlerle paylaşıyoruz.

ÖNEMLİ DUYURU:

İlgili ilan resmi gazetede yayımlanmadığından henüz başvurular başlamamıştır. Bu yönde ilan " https://kamuilan.sbb.gov.tr/ " adresi üzerinde duyurulmuş olup önümüzdeki günlerde resmi gazetede yayımlanması beklenmektedir.

Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapılacak?

Akdeniz Üniversitesi bünyesine fakrlı rektörlüklerinde personel alımı yapacağını bildirdi. Bu kapsamda yayımlanan ilan ile üniversite:

Başvuru Şartları Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.

Lisans mezunları için 2022 KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (P93), Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (P94) puanı esas alınacaktır. Adaylar için KPSS Puan Türü ve Asgari Puan Şartları ilan metninde mevcuttur.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’nun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Başvuracak adayların başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz. 10) Rektörlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Üniversite personel alımı başvuruları için süreç ilanın resmi gazetede yayımlanması ile birlikte başlayacaktır.. En geç 15 gün içerisinde başvuru yapılacak.

İLANIN TAM METNİ