Adalet Bakanlığı Kamu Personeli Alımı devam ediyor. 2021 yılı 13 Bin 202 Memur Personel alımı yapılacak. Yayımlanmış olan ilanlara göre Adalet Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda kamu Personeli alımı yapacak. Buna göre Adalet Bakanlığı 2021 yılı için 9 bin 223 Mübaşir, Zabıt Katibi ve İKM Alımı yapılacak. İlanlar için başvuru süreci 23 Şubat 2021 tarihi ile başlamış olup hala devam etmektedir. Buna göre ilanların detaylarını İşin Olsa ekibi olarak sizlere aktaracağız.

Mübaşir, Zabıt Katibi ve İKM Kadro Dağılımı:

Adalet Bakanlığı bünyesine 2021 yılı için beklenen alımları gerçekleştiriyor. Bu yönde,

Genel Başvuru Şartları Nedir?

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
  • Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek tüm unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
  • Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak,

Pozisyona Göre Özel Başvuru Şartlar:

Adaylardan KPSS şartı aranacak olup, 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSp94, Ön Lisans için KPSSp93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartı aranacak. Eğitim ve pozisyona göre ise;

İnfaz ve Koruma Memuru Şartları:

En az lise veya dengi okul mezunu olmak, Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak ve Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak.

Mübaşir Şartları:

En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

Zabıt Katibi Şartları:

Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak,

Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak.

Mübaşir, İKM ve Zabıt Katibi Başvuruları Nasıl Yapılacak?

Adalet Bakanlığı Kamu Personeli alımı için başvuru süreci 23 Şubat 2021 tarihi ile başlamıştı. Bu yönde başvurular en geç 12 Mart 2021 tarihine kadar yapılacaktır. Bu yönde adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden sisteme giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Yeni ilanlara ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

DİĞER MEMUR PERSONEL ALIMI İLANLARI

Editör: TE Bilisim