Milli Savunma Bakanlığı son dakika duyurusu ile MSÜ sınavı için duyuru yayımladı. Söz konusu duyuruya göre 2023 yılı uygulanacak olan MSÜ sınavı için erteleme kararı geldi. Ocak ortasında başlamış olan MSÜ başvuruları hakkında gelmiş olan duyuruya göre 2023 yılı uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğreci Belirleme Sınavı tarihi 2 Nisan 2023 tarihi olarak güncellendi.

MSÜ Sınav Erteleme Resmi Kararı:

MSB Personel Temin adresi üzerinden 14 Şubat 2023 tarihi ile gelmiş olan duyuruya göre;

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav (2023-MSÜ) tarihi ÖSYM Başkanlığı tarafından 02 Nisan 2023 olarak değiştirilmiştir.

MSÜ Sınav Değerlendirme Nasıl Yapılacak?

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları

ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

Geç Başvuru Tarihi'de Değişmişti!

Milli Savunma Bakanlığından gelmiş olan bir diğer duyuru ise MSÜ sınav başvurularında geç başvuru tarihleri de değişti.  Bu kapsamda geç başvuru yapacak adaylar 1 - 6 Mart 2023 tarihleri arasında geç başvuru yapabilecekler. Detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

İLGİLİ HABER: https://www.isinolsa.com/askeri-personel-alimi/2023-msu-subay-ve-astsubay-alimi-aday-belirleme-gec-basvuru-duyurusu-h43895.html