Beklenen duyuru geldi. Polis Akademisi Başkanlığından gelmiş olan duyuru ile 2022 yılı Bekçi Alımı Başvurusu başlıyor. Beklenen kontenjan dağılımı geldi. Peki kimler bekçi alımına başvuru yapabilecek? Türkiye geneli bekçi alımı kontenjan sayısı nedir? Tüm detaylar İşin Olsa ekibi olarak haberimizde paylaşıyoruz.

Türkiye Geneli 3250 Bekçi Alımı Yapılacak!;

Gelmiş olan duyuruya göre bekçi alımı Türkiye Geneli yapılacak. Duyuruda 81 İl valiliğine çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağı duyuruldu.

Polis Akademisi Bekçi Alımı Duyurusu


7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak81 İl Valiliğindeistihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam3.250 erkekÇarşı ve Mahalle Bekçisialımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Bekçi Alımı Şartları Nelerdir?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Bekçi Alımı Başvurusu Ne Zaman Başlıyor?

Bekçi Alımı duyurusu sadece Polis Akademisi başkanlığı tarafından yapılmış olup başvuru tarihleri için henüz net bir tarih verilmedi. Ancak başvuru kılavuzu hafta başı ile yani 25 Nisan 2022 tarihi ile yayımlanması bekleniyor.

BEKÇİ ALIMI KILAVUZUNDAN HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİR!