Resmi Gazetede yayımlanmış olan yeni karara göre Bekçi Alımı hakkında o niteliği iptaline karar verildi. 03 Aralık 2020 tarihi itibari ile yayımlanmış olan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tarafından 2020/58 karar sayısı ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı başvuru şartında değişiklik oldu. Peki Hangi nitelikte değişiklik yapıldı? 2021 yılı Bekçi Alımı başvuru şartları ne olacak? İşte detaylar.

Ağır Hapis veya 6 Aydan Fazla Hapis İbaresinde Değişiklik Yapıldı!

AYM'ye başvuru yapan Gaziantep 2. İdare Mahkemesi itiraz ile, " Ağır Hapis veya 6 aydan fazla Hapis " ibaesi değiştir.

İtiraz konusuna göre " Mülga 14/07/1699 tarihli ve 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'un 6. maddesinin ( E ) bendinde yer alan " Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ..." ibaresinin Anayasa!nın 2 nci, 5 nci, 49 ncu ve 70 inci maddelerine aykırı ileri sürülerek iptaline karar verilmiştir. " denildi. 

2021 Yılı Bekçi Alımı Şartları Ne Olacak?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • En az 167 cm boyunda olmak,
 • Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
 • Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
 • Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,
 • Affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
 • Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
 •  Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
 • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 • Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

İSTANBULDA 400 BEKÇİ ALIMI YAPILMIŞTI! TÜRKİYE GENELİ NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi başkanlığı en son bekçi alımı için İstanbul İlinde 400 kişilik kadro ile alım olmştu. Binlerce aday Türkiye Geneli Bekçi alımı ilanı beklerken henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni Dönem Bekçi alımı için adaylarımız gözlerini Polis Akademisine çevirdi. Herhangi bir açıklama veya tarih verilmemesi ile birlikte belirsizlik devam ediyor.

Adayların İşin Olsa ekibine ilettikleri talepler doğrultusunda Bekçi Alımı için gündemi canlı tutmaya devam edeceğiz. Gelecek herhangi bir açıklamada sizler bilgilendireceğiniz. Açıklama ve gelişmelerden anında haberdar olmak için;

İşin Olsa Mobil Uygulamasını indirerek anında haberdar olabilirsiniz. İşin Olsa İOS Mobil Uygulaması İçin BURAYA, İşin Olsa Android Mobil Uygulaması İçin BURAYA tıklayarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz

Resmi Gazetede yayımlanan Bekçi Şartlarıile alakalı kararın tamamı için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201203-7.pdf ziyaret edebilirsiniz.