Ziraat Bankası memur alımı için ilan yayımladı. Yurtdışında görevlendirilmek üzere 17 farklı ülke için Banka Memur Alımı yapılacak. 

Yayımlanan ilana göre yurt dışı şube/iştiraklerde görevlendirilmek üzere Yerel Uzman Yardımcısı işe alım sınavı düzenlenecektir.

Başvurular Sona Eriyor!

Ziraat Bankası memur alımı başvurusu sona eriyor. Geçtiğimiz haftalarda yayımlanarak başvurusu başlamış olan ilan için en geç 26 Mayıs 2024 tarihine kadar başvuru alınacaktır. Adaylar başvurularını sadece Elektronik ortamda yapacaklar.

Başvuru Adresi: https://www.ziraatbank.com.tr/tr/Sayfalar/yurt-disi-adaylari-icin-is-basvuru-formu.aspx

17 Farklı Ülke İçin Memur Alınacak!

Ziraat Bankası uzman yardımcısı alımları 17 farklı ülkede gerçekleştirilecek. Liste ise;

 • Almanya,
 • Azerbaycan,
 • Bahreyn,
 • Bosna Hersek,
 • Bulgaristan,
 • Cezayir,
 • Gürcistan,
 • Irak,
 • Karadağ,
 • Kazakistan,
 • Kosova,
 • Özbekistan,
 • Rusya,
 • Sudan,
 • Suudi Arabistan,
 • Somali,
 • Yunanistan,

Kimler Başvuru Yapabilecek?

Adayların başvuru yapabilmeleri için öncelikle Başvuru yapmak istediği ülke için Vatandaşlığı bulunması gereklidir. Bu nedenle başvuru esnasında uyruk ve çalışılacak ülke seçimi aynı olacaktır.

Başvuru Şartları Ne Olacak?

1. Başvuru yapılan ülkenin vatandaşı olmak,

2. 01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak (18 yaşını doldurmuş olmak),

3. Türkiye ve vatandaşı bulunulan ülke kanunları çerçevesinde herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

5. Türkiye ve vatandaşı bulunduğu ülke kanunlarına göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

6. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),

7. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle (yerel uygulamalar çerçevesinde askerlik hizmeti şartı varsa) askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

8. Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren ve aşağıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak ya da Haziran 2024 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk,Bankacılık, Finans, Muhasebe, Uluslararası Finans, Ticaret ve Bankacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin İletişim, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Fizik, İşletme ve Tarım Ekonomisi, Tarım Ticareti ve İşletmeciliği, Tarım Ekonomisi, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Psikoloji, Mimarlık bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

9. Bankacılık Okulu eğitimi Türkiye’de yapılacağı için eğitim süresince Türkiye’de bulunmasına yönelik yasal veya özel herhangi bir engeli bulunmamak,

İLANIN TAM METNİ BURADA