Ziraat Bankası 2021 yılı için beklenen ilanları paylaştı. Yayımlanmış olan ilana göre Ziraat Bankası bünyesindeki eksikliğini karşılamak üzere Banka Personel Alımı için alımlar İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Kurumsal ve Girişimci Şubelerinde görevlendirilmek üzere 80 Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Peki kimler başvuru yapabilecek? uzman yardımcısı alımı alanları ve sınav konuları nedir?

Adaylar Önce Bankacılık Okulu Eğitimi Alacaklar!

Ziraat Bankası Uzman yardımcısı alımı için başvuru yaptıkan sonra sınavdan başarılı olan lar göreve başlamadan önce Bankacılık Eğitimi alacaklar. Bu yönde, Uzman Yardımcıları Türkiye’nin en köklü Bankacılık Okulu programına katıldıktan sonra göreve başlatılacak.

Bankacılık Okulu Nedir?

Bankacılık Okulu, 1989 yılından bu yana Bankamızı hedeflerine ulaştıracak yönetici adaylarını yetiştirmeyi amaçlayan bir gelişim programı olup 32 yıllık süreçte Bankamıza ve bankacılık sektörüne değerli yöneticiler kazandırmıştır. Sürekli gelişim temelinde inşa edilen program kapsamında; Ekonomi, Finans, Muhasebe, Pazarlama Satış ve Hukuk alanlarında teorik bilginin yanı sıra Bankamız uygulamaları hakkında sınıf içi eğitimler verilmekte ve iş başında eğitim imkânı sunulmaktadır. Bankacılık Okulu'nu başarı ile tamamlayan Uzman Yardımcılarımız, Bankamızın Kurumsal ve Girişimci Şubeleri ile bazı Genel Müdürlük birimlerinde görev almaktadır.

Başvuru Şartları Nedir?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak,
  • Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bütün bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
  • Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Adaylar Ziraat bankası uzman yardımcısı alımı için başvurularına 09 Mart 2021 tarihi ile başladılar başvurularını en geç 26 Mart 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular 195 TL karşılığında Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesine üye olmak suretiyle yapılacaktır.

Sınav Ne Zaman?

Adayların mezuniyetlerine göre İdari ve Mühendislik olmak üzere 2 farklı alanda yazılı sınav düzenlenecektir. Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 2 merkezde (Ankara ve İstanbul) 24 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecektir.

Sınav Konuları Nedir?

İdari Alan için 3. Bölüm Sınav Konuları:

  • Ekonomi (Mikroekonomi, Makroekonomi, Uluslararası Ekonomi, Para/Banka/Kredi, Maliye Politikası, İşletme Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomi)
  • Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, İş Hukuku, Bankacılık Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu)
  • Muhasebe (Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi)

Mühendislik Alanı için 3. Bölüm Sınav Konuları:

  • Genel Alan Bilgisi (Matematik I-II, Fizik I-II, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Mühendislik Etiği, Ticari Aritmetik)
  • Genel Ekonomi (Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomi, Makroekonomi, İşletme Ekonomisi, Uluslararası Ekonomi, Para/Banka/Kredi)
  • Endüstri/İşletme Grubu (Üretim Planlama ve Kontrol, Yöneylem Araştırması, Mühendislik Mekaniği, Kalite Kontrol, İnsan Kaynakları, Üretim-Benzetim, İstatistik, Ergonomi)