Resmi Gazetede Yurtdışı personel alımı hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı. Söz konusu yayımlanmış olan duyuruya göre Yurtdışı personelleri için görev yapan personeller hakkında değişiklik Resmi Gazete'nin 30 Ekim 2022 tarihli yayımında yayımlandı. Söz konusu yayımlanan duyuruya göre;

RESMİ GAZETE YÖNETMELİK KARARI:

Karar Sayısı: 6319

Ekli " Yurtdışında daimi görevlere atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik'in yürürlüğe konulmasına, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 514 üncü maddesi ile 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

YURT DIŞINDA DAİMİ GÖREVLERE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1: 22/11/2018 tarihli ve 359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yurtdışında Daimi Görevlere atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin geçici 3 üncü madesinin birinci fıkrasında yer alan " üç yıl " ibaresi " altı yıl " şeklinde ve " Üç Yıllık" ibaresi " Altı yıllık " şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik Yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.