Dışişleri Bakanlığı yeni ilan yayımladı. Devamı olarak ilan yayımlaya devam eden Bakanlık bünyesindeki eksikliği karşılamalk üzere Fransa'da götrev yapacak sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alımlar Türk Uyruklu adaylar içerisinden gerçekleştirilecek olup en az lise mezunu adaylar başvuru yapabilecek.

Kontenjan Bilgisi Nedir?

T.C. Paris Büyükelçiliğinde münhal bulunan 2 (iki) sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

41 Yaşından Küçük Lise mezunu Herkes Başvuru Yapabilecek!

Dışişleri Bakanlığının personel alımına temel olarak 41 Yaşından küçük ve en az lise mezunu adaylar başvuru yapabilecek. Kadın veya Erkek adaylardan başvuru alınarak. Ayrıca diğer niteliklerin de sağlanıyor olması gereklidir.

Başvuru Şartları Nedir?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Sınav tarihi itibarıyla 41 yaşından gün almamış olmak,

- En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

- Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

- Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

- Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak (Askerlik görevi ertelenmiş olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

- Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

- Çok iyi derecede Fransızca ve Türkçe bilmek,

- Bilgisayar kullanabilmek. 

Başvurular ne Zaman Yapılacak?

İlgili ilan için başvuru süreci ilanın yayımlanması ile birlikte başlamış olup en geç 15 gün içerisinde başvuruların yapılmış olması gereklidir.

Başvuru Tarihleri: 8 - 24 Kasm 2023

Başvuru Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/disisleri-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim

İlanın Tam Metni: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/sf_IlanDetay.aspx?id=22c17820-160f-4632-9d0d-e49b66026405