Ulaştırma ve Altyapı Bakanlğı az önce yayımladığı duyuruya göre bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere geçtiğimiz günlerde yayımladığı İşçi Alımına ilişkin adaylardan sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar açıklandı.

Bakanlıktan İşçi Alımında İliin Duyuru:

Bakanlığımıza 11 (on bir) sürekli işçi alımına ilişkin olarak sözlü ve sözlü/uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan asıl adayların; adı, soyadı, sınav tarihi ve sınav saati ekli listede yer almakta olup sınav konu başlıkları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sözlü  / Uygulamalı Sınav Konuları Nedir?

 • Mesleki Alan (Sözlü Sınav) 20,
 • Mesleki Alan (Uygulamalı Sınav) 20,
 • Genel Kültür 20,
 • Bakanlık Teşkilatı/ Bakanlık Görev ve Yetki Alanı 20,
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 10,
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği ve muhakeme gücü 10,

Sözlü Sınav Konuları:

 • Mesleki Alan (Sözlü Sınav) 40,
 • Genel Kültür 20,
 • Bakanlık Teşkilatı/ Bakanlık Görev ve Yetki Alanı 20,
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 10,
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği ve muhakeme gücü 10,

SINAVLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- Sözlü, sözlü/uygulamalı sınav, 5 Mayıs 2023 tarihi Cuma günü saat 09.00’da Bakanlığımız İzmir Denizdibi Tarama Başmühendisliğinde (Umurbey Mahallesi Liman Caddesi No:35 Konak/İZMİR) yapılacaktır.

2- Asıl adaylar, sınava girecekleri tarihte belirtilen saatten yarım saat önce sınav yerinde bulunmaları gerekmektedir.

3- Asıl adaylar, T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını sınava gelirken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

4- Sınav tarihinde değişiklik yapılması durumunda, Bakanlığımız resmi internet adresinde (www.uab.gov.tr) duyurulacak olup adayların resmi internet adresimizi düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir.

5- Sınav sonuçlarına ilişkin açıklama Bakanlığımız resmi internet adresinden (www.uab.gov.tr) ilan edilecek olup ilgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

NOT : İzmir ili Gemici unvanında yedek olarak belirlenen adaylar, sınava katılmayacak olup asıl adaylardan herhangi birinin feragat etmesi halinde yedek adaylar arasından 1’inci sıradan başlanmak üzere iletişime geçilecektir.

EKLİ LİSTE BURADA