Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı yapıyor. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan duyuru kapsamında Bakanlık en az lise mezunu adaylar içerisinden 91 Sözlşemeli Personel Alımı yapılacağını bildirmişti. Bu kapsamda Ataması yapılan ASİL adaylardan sonra az önce gelen duyuru ile YEDEK aday ataması gerçekleştirildi. 

Yedek olrak seçilen adayların Bakanlık tarafından belirtilen belgeleri iletmeleri gereklidir.

91 Kamu Personeli Alımı Kadroları:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesine Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden olmak üzere;

 • 30 Temizlik Görevlisi,
 • 2 Sıhhi Tesisatçı,
 • 1 Kaloriferci,
 • 4 Garson,
 • 1 Boyacı,
 • 2 Bahçıvan
 • 1 Aşçı,
 • 10 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
 • 13 Büro Personeli,
 • 4 Tekniker, 
 • 22 Mühendis,

toplamda 91 Kamu personeli alıyor.

ASİL ve YEDEK adaylar Belirlendi!

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına tabi olarak çalıştırılmak üzere, 18-29 Eylül 2023 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden başvuruları gerçekleştirilen 91 (doksan bir) Sözleşmeli Personel Alımına ilişkin olarak 20 Ekim 2023 tarihinde yayımlanan duyurumuzda 91 asıl adaydan  10 Kasım 2023 tarihine kadar belgelerini teslim etmeleri talep edilmiş olup belirlenen sürede belgelerini teslim eden asıl adayların atama işlemlerine esas olmak üzere güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması işlemleri başlatılmıştır. Söz konusu duyurumuzda belge talep edildiği halde belirlenen sürede belgelerini teslim etmeyen asıl adayların atama iş ve işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. 

Ek: Liste (Tıklayınız.)

Belge Teslim Tarihi Kesinleşti!

Asıl adaylardan belge teslimi gerçekleştirmeyenler, herhangi bir aşamada atama hakkından feragat edenler veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların yerine sırasıyla işlemleri gerçekleştirilmek üzere; 

Ekteki listede bilgileri yer alan yedek adayların aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak 4 Aralık 2023 tarihi mesai bitimine kadar “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek Çankaya/ANKARA” adresine şahsen veya gönderi (APS/Kargo/Posta olarak yapılacak müracaatlarda doğabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır) yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir. 

Bu Adımlara Dikkat!

* Belge talep edilmiş ve teslim etmiş olmak atama için tek başına kazanılmış hak teşkil etmeyecek olup listelerde belirtilen sıraya riayet edilerek işlemler başlatılacaktır.

** Listede yer alan yedek adaylardan herhangi bir nedenle başvuru yapmayacak olanların Ekte yer alan FERAGAT DİLEKÇESİ ÖRNEĞİNİ doldurup ıslak imzalı olarak şahsen veya gönderi yoluyla Bakanlığımızın yukarıda belirtilen adresine teslim etmeleri önemle rica olunur.

*** 4 Aralık 2023 tarihi itibarıyla belge teslimi gerçekleştirmeyen yahut hakkından feragat ettiğini yazılı dilekçe ile bildiren yedek adayların atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek olup belge teslim eden ve öngörülen koşulları taşıyan adayların sırasıyla işlemleri başlatılacaktır.

Teslim Edilecek Belgeler Hangileri?

1- Atama başvuru formu (Form için tıklayınız),

2- Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği, www.turkiye.gov.tr e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu mezun belgesi),

3- 2022 KPSS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

4- T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının fotokopisi,

5- Askerliğini yapmış olan adaylar için askerlik şubesinden alınan terhis belgesi, Askerliğini yapmamış olan adaylar için askerlik durum belgesi (yetkili askerlik şubelerince düzenlenmiş veya E-devlet kapısı üzerinden barkodlu çıktı) 

6- Adli Sicil Kaydı Belgesi (Son üç ay içerisinde alınmış sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından belge veya e-devlet kapısı üzerinden barkodlu çıktı),

7- 2 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 ebadında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak son 6 ay içerisinde çekilmiş),

8- Mal Bildirimi Beyannamesi (Beyan için tıklayınız) (3628 sayılı Kanunun ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerince doldurulması gereken Mal Bildirim Beyannamesi önlü-arkalı doldurularak kapalı zarfa konulmuş ve zarf üzerinde T.C. numarası ile Ad Soyad belirtilmiş olacaktır),

9- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Sözleşme için tıklayınız),

10- Sağlık Beyanı (Form için tıklayınız),

11- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmış veya çalışmakta olan adayların kurumlarından alacakları onaylı hizmet belgesi (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre çalışmış olanların çalıştığı ünvanı, süreyi ve ayrılış nedenini belirtir çalışma belgesi getirmesi gerekmektedir),

12- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Form için tıklayınız) (Bilgisayar ortamında doldurularak ıslak imzalı olarak 1 nüsha gönderilecektir), 

13- Destek Personeli (Bahçıvan), Destek Personeli (Boyacı), Destek Personeli (Garson), Destek Personeli (Kaloriferci), Destek Personeli (Sıhhi Tesisatçı) ünvanına yerleştirilen adayların başvuru esnasında sisteme yüklediği evrakların aslı veya onaylı örneği.

14- Koruma ve Güvenlik Görevlisi ünvanına yerleştirilen adaylar için; Sağlık raporu (Tam teşekküllü bir hastaneden alınacak olup raporda “Silahlı Güvenlik Görevlisi olur” ibaresi ve adayın boy bilgisinin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.)

Bakanlığımıza yerleştirilen adaylar, yukarıda belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak temin ederek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

Not: Atama için öngörülen koşulları karşılayamayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybederler. 

Feragat Dilekçesi (Tıklayınız.)