Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülkenin nüfus durumunu gösteren "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 Sonuçları"nı kamuoyuyla paylaştı.

Nüfus Artışı: 2022 yılında 85 milyon 279 bin 553 olarak kaydedilen Türkiye'nin nüfusu, geçen yıl 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştı.

Cinsiyet Dağılımı: Erkek nüfusun oranı %50,1 (42 milyon 734 bin 71 kişi), kadın nüfusun oranı ise %49,9 (42 milyon 638 bin 306 kişi) olarak belirlendi.

Nüfus Artış Hızı: Yıllık nüfus artış hızı, 2022'de binde 7,1 iken 2023'te binde 1,1'e düşüş gösterdi.

İl ve İlçelerde İkamet Oranı ve Belde-Köy Dağılımı

İl ve İlçelerde İkamet Oranı: İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2022'de %93,4 iken, 2023'te %93'e geriledi.

Belde ve Köylerde Yaşayanların Oranı: Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %6,6'dan %7'ye yükseldi.

Yabancı Nüfus ve İlgili Kriterler

Yabancı Nüfus: Türkiye'deki yabancı nüfus ise bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi olarak kaydedildi. Bu nüfusun %48,6'sını erkekler, %51,4'ünü ise kadınlar oluşturdu.

Yabancı uyruklu nüfus kapsamında; referans tarihinde geçerli ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler, uluslararası koruma kimlik belgesi gibi ikamet izni yerine geçen kimlik belgesi olan ve referans tarihinde geçerli adres beyanı olan kişiler ve izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmış referans tarihinde geçerli adres beyanı olan mavi kart hamili kişiler değerlendirildi.

Not: Kurs, turizm, bilimsel araştırma ve benzeri nedenlerle 90 günden kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dahil edilmedi.