Resmi Gazete'de yayımlandı. Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesine 120 memur alımı yapacak. Alımlar Sınai Mülkiyet Uzman Yardımsı giriş sınavı ile yapılacak. Bu yönde Uzman yardımcılığı için adayların sözlü sınava katılmaları gerekmektedir. Alımlar farklı alanlarda ve fakültelere göre yapılacak. Haberimizde fakülteye göre dağılım, Başvuru şartları, Başvuru bilgileri ve diğer bilgilere ulaşabileceksiniz.

KADRO DAĞILIMI?

Türk Patent ve Marka Kurumu alımları için fakülteue göre alan dağılımı aşağıdaki gibidir.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, eczacılık, ziraat ile diğer fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının Tablo-1’de belirtilen öğrenim dallarından (bölümlerinden) mezun olmak.

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; (A) grubu kadrolar için 2018 - 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) Yukarıdak tabloda belirtilen puan türlerinden en az 70 puan almış olmak.

4) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (C) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

5) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURULAR:

Türk Patent ve Marka Kurumu memur alımı başvuruları ilanın yayımlanması ile birlikte başlamış olup en geç 30 gün içerisinde yapılması gereklidir. Bu kapsamda başvurular en geç 09 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılması gereklidir. Başvurular (www.turkpatent.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

DEĞERLENDİRMELER VE BAŞVURU SONUÇLARI:

Memur alımı ilanına başvuru yapan adayların KPSS puanları değerlendirilerek yapılacak sıralamaya göre kadro sayısının 4 katı kadar aday kabul edilecek ve son başvuru tarihinden en geç 15 gün içerisinde sınava katılmaya hak kazanan adaylar açıklanacak. 

BAŞVURU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

İLAN HAKKINDA BİLGİ ALMAK VE ANINDA GELİŞMELERDEN HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİNİZ.