TÜBİTAK MAM İdari ve Mali İşler Başkanlığı bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere personel alımı yapacak. Alımlar Gebze / KOCAELİ ilinde yapılacak Olup Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonunda alım yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI:

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) 01/01/1992 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak.

c) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya muaf olmak.

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

e) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

f) Belirtilen seviyede İngilice dil sınavından puan almış olmak,

ÖZEL ŞARTLAR NEDİR?

Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme, İktisat, İşletme-Ekonomi, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Maliye bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

BAŞVURULAR:

Başvuruların en geç 06/07/2020 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir. İlana başvuruda bulunmak için "www.mam.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim