Toprak Mahsulleri Ofisi memur alımı hakkında duyuru yayımladı. KPSS 2023/2 ile 158 memur alımı hakkında duyuru geldi. Bu kapsamda yerleşen adaylardan istenen belgeler açıklandı.

Hangi Kadrolarda Atama Yapıldı?

Lise Mezunu: 49 Teknisyen,

Ön Lisans Mezunu: 15 Anbar Memuru, 1 İtfaiyeci, 27 Düz Memur, 24 Muhasebeci, 1 Sağlık Memuru, 

Lisans Mezunu: 2 Kimyager, 39 Mühendis,

Belge teslim Tarihi Açıklandı!

TMO yerleşen adaylar aşağıda belirtilen belgeleri 08.01.2024-22.01.2024 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüze bizzat elden teslim edecek olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Askerlik, hastalık ve doğum gibi nedenlerle evrak teslim edemeyecek adaylar; durumlarını belgelemeleri (rapor, askerlik belgesi vb.) hâlinde mazeretin bitimini müteakip evraklarını teslim edebileceklerdir.

İstenen Belgeler nedir?

  1. 4 adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
  2. Sağlık Bakanlığına bağlı, tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden son 6 ay içerisinde alınmış sağlık kurulu raporu (e-rapor geçerlidir.)
  3. Askerlik terhis veya tecil belgesi (Hâlen askerlik görevini ifa eden adaylar, bulundukları askeri birimlerden askerde olduklarına dair yazıyı dilekçe ekinde göndereceklerdir. Askerlik görevini yerine getirmiş olanların terhis belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bu durumda olanlar için e-Devletten alınan askerlik durum belgesi geçerli değildir.)
  4. E-Devlet sistemi üzerinden alınan barkodlu adli sicil kaydı,
  5. KPSS sonuç belgesi ile ÖSYM yerleştirme sonuç belgesi,
  6. Kuruma yerleştiği öğrenimin mezuniyet belgesi.