Ticaret Bakanlığı memur alımı ilanı yayımlandı. 2024 yılı kapsamında olmak üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında 4/B sözleşmeli Muayene Memuru alımı yapılacak. Kadın Erkek adaylardan başvuru alınacak olup İşin Olsa ekibi olarak sizlere ilan detaylarını aktaracağız.

Kontenjan Bilgisi Nedir?

Ticaret Bakanlığı Gümrük Fış Ticaret Bölge Müdürlükleri bünyesinde istihdam edilmek üzere Lisans mezunu 103 Sözleşmeli Muayene Memuru alımı yapılacak.

Başvuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Buna göre " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" gibi şartlar aranacaktır.

Muayene Memuru Alımı Şartları Nelerdir?

Adaylardan KPSS, Eğitim ve Yaş şartları aranacak. Bu kapsamda,

KPSS Şartı:

2022 yılında yapılmış olan KPSS'den Lisans seviyesinde KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak gereklidir.

Yaş Şartı:

Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.).

Eğitim Şartı:

En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık, gümrük işletme ile muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Ticaret Bakanlığı Muayene Memuru alımı için başvurular 22 Ocak 2024 tarihi ile başlayacak. Sadece İnternet'ten yapılacak başvurular geçerli sayılacaktır.

Başvuru Tarihleri: 22 - 31 Ocak 2024

Başvuru Adresi: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

İLANIN TAM METNİ