Ticaret Bakanlığı memur alımı gerçekleştirilecek. Bugün ( 7 Aralık 2023 ) itibari ile yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre Ticaret Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Yurtdışında görevlendirilecek memur alımı yapılacak. Söz konusu ilana göre Ticaret Bakanlığı memur alımları farklı alanlarda gerçekleştirilecek olup herhangi bir KPSS şartı aranmayacaktır.

Kontenjan Bilgisi nedir?

 Yurt Dışı Yüksek Lisans programları için 16.10.2023 tarihli ve 7713 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2024 yılına yönelik olarak Bakanlık tahsis edilen 0-12 ay süre ile 8, 0-24 ay süre ile 2 adet olmak üzere toplam 10 adet kontenjan kapsamında; gerekli nitelikleri haiz personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ve “Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri çerçevesinde Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kontenjan dahilinde yurt dışına yüksek lisans yapmak üzere gönderilecektir.

Başvuru İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

a) Kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yüksek öğrenimi bitirmiş ve bu meslekte adaylık dahil en az üç yıl çalışmış olmak,

 b)Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak, 

c) Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak, 

d) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

e) Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla 40 yaşını tamamlamamış olmak, (31.12.1984 tarihinden sonra doğmuş olmak) 

f) Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak, 

g) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan bir sınavdan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puana denk bir puana sahip olmak, (Yabancı dil düzeyini gösterir başarı belgelerinin son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması gereklidir.) Ayrıca, ÖSYM tarafından hazırlanan “Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi”nin 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (d) bendi uyarınca; uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarına devlet üniversitelerinde girilmesi zorunludur. Ek olarak ÖSYM tarafından her yıl güncellenen “Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Sınavları Eşdeğerlikleri Dökümanı”nda yer alan uluslararası dil sınavları geçerlidir.

 h) Hastalık sebebiyle eğitim veya öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, bahse konu Yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak,şartları aranır.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Adaylar için başvurular Ticaret Bakanlığı kariyer adresi üzerinde başlamıştır. Bu kapsamda en geç başvurular 2 Nisan 2024 tarihine kadar başvurların yapılmış olması gereklidir.

İLANIN DETAYLARI: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/sf_IlanDetay.aspx?id=919330a0-872e-43da-bbac-dc253af13e84

Ticaret Bakanlığı 1500 Personel Alımı Yapacak!

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat geçtiğimiz günlerde de 1500 memur alımı yapılacağının bilgisi vermişti. Alımların Tercih kılavuuz ile yapılacağını belirten Bakan Ülkemizde Fahiş Fiyatlara mücadele kapsamında memur alımı yapılacağı bildirildi. 

BAŞVURU YAPACAK ADAYLAR İNSTAGRAMDA! TIKLA SENDE KATIL

Ancak Az önce 17 Ekim 2023 tarihi ile yayımladığı duyuruya göre 1500 Memur alımını tekrar hatırlattı ve sürecin geldiğini bildirdi. 

30 Eylül 2023 Tarihli Memur Alımı Duyurusu: https://www.isinolsa.com/memur-alimi/ticaret-bakanligi-osym-tercih-kilavuzu-ile-1500-memur-alimi-h45181.html