Ticaret Bakanlığı memur alımı için bekenen sonuçları açıkladı. Az Önce Resmi İnternet adresi üzerinde yayımlanmış olan memur alımı duyurusuna göre Geçtiğimiz günlerde başvurusu alınmış olan Sözleşmeli Muhafaza Memuru ve Sözleşmeli Muayene Memuru alımı hakkında sonuçları duyurdu. 

602 Memur Alımı Kontenjanları:

  • 499 (  450 Erkek ve 49 Kadın ) Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru,
  • 103 Sözleşmeli Muayene Memuru,

Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı!

Sözleşmeli Muayene Memuru ve Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru pozisyonları için yapılan sözlü sınav sonuçları için tıklayınız

Belge teslim Tarihi Nedir?

Sözlü sınav sonucunda “BAŞARILI” olan adayların  en geç 31 Mayıs 2024 tarihi saat 18:00 a kadar İstenilen belgeleri ve beyanlarını teslim etmeleri gereklidir.

Teslim Edilecek Adres: Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Caddesi 63/1 06530 Çankaya/ANKARA)

Adaylardan İncelenen Belgeler Nelerdir?

Tüm Adaylar İçin Ortak Belgeler:

1) Beyan Formu, (okunaklı ve eksiksiz doldurulmalıdır) için; tıklayınız

2) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya geçici mezuniyet belgesi,

3) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi,

4) Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı),

5) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (aday tarafından imzalanmış şekilde), için; tıklayınız

6) Erkek adaylar için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi,

Not: Halen askerlik görevini ifa eden adayların muhtemel terhis tarihlerini de içerir bir dilekçeyi istenilen belgeler arasında göndermeleri gerekmektedir. Bu adayların atama işlemleri terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Bakanlığımıza başvurmaları halinde gerçekleştirilecektir.

7) 2 adet vesikalık fotoğraf (Erkek adaylar için gömlek ve kravatlı olmalıdır. Tüm adaylar her fotoğrafın arkasına T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı yazılmalıdır.),

8) Mal bildirim beyannamesi için; tıklayınız

Not: Mal Bildirim Beyannamesi, A4 boyutundaki kapalı zarf içerisinde gönderilmeli ya da teslim edilmelidir. Söz konusu zarf üzerine aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır:
 
DÜZENLEYENİN    :
Adı Soyadı              :
Atanacağı Unvan   :
Beyan Niteliği         : Genel Beyan (İşe giriş)
Düzenleme Tarihi   :
İmzası                      

 Mal Bildirimine İlişkin Rehber için; tıklayınız

Not: Bildirilecek herhangi bir mal varlığının bulunmaması halinde, mal bildirimi formunun adı, soyadı bilgileri yazılmak suretiyle imzalı bir şekilde düzenlenip gönderilmesi ya da elden teslim edilmesi gerekmektedir. 

Mal Bildirimlerinin gizliliği nedeniyle, belgelerini posta ya da kargo yolu ile gönderecek adayların, mal bildiriminin bulunduğu kapalı zarfın içerisinde başka herhangi bir belge bulundurmamaları rica olunur.

Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru Pozisyonunda Başarılı Olan Adaylardan İstenilen Ek Belge;

1-Tam Teşekküllü (İl veya İlçe) Devlet Hastanelerinden alınacak ve aşağıdaki kutucuk içindeki yazılı ibarelerin yer aldığı Sağlık Kurulu Raporu:

“Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalığı, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı, körlüğü, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmamaktadır.” 

“Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” 

Not: Sağlık kurulu raporunda yukarıda belirtilen metnin eksiksiz bir şekilde yer almasına dikkat edilmelidir. 14/05/2024 tarihinden önce alınan ve eksik ibare bulunan Sağlık Kurulu Raporları kabul edilmeyecektir. 

Adayların sağlık raporu işlemlerinin uzun sürme ihtimalini göz önünde bulundurarak rapor işlemlerini başlatmaları için hastaneye olabildiğince erken başvurmaları evrak teslimi için son tarihi kaçırmamaları açısından önem arz etmektedir. 

DİKKAT:

1- İstenilen belgelerin duyuruda belirtilen sıra numarasına göre düzenlenip teslim edilmesi önemle rica olunur.

a) Belgelerini elden teslim edecek adaylar, belgelerini şahsen teslim edebilecekleri gibi yakınları vasıtasıyla da teslim edilmesini sağlayabilir. 

b) Belgelerini posta/kargo yoluyla teslim edecek adaylar, belgelerinin Bakanlığımıza teslim edilme durumunu hizmet aldıkları posta/kargo firmalarından sorgulamalıdır.

2- Bakanlığımıza teslim edilen belgelerinde eksiklik bulunduğu anlaşılan adaylara, telefon yoluyla ulaşılacak olup belgelerinde eksiklik bulunmayan adaylara ise herhangi bir dönüş yapılmayacaktır.

3- Adaylara, sözlü sınav sonuçlarına ilişkin ayrıca tebligat yapılmayacaktır.