Ticaret Bakanlığından az önce gelmiş olan ilana göre 175 Memur alımı sonuçlarından sonra yapılan sınav sonuçlaruda açıklanmıştır. Bakanlık 175 Denetmen Yardımcısı alımı için yaptığı açıklama da Yazılı sınav sonuçları ve sözlü sınava katlacakladayları paylaştı.

Yazılı SInav Sonuçları Açıklandı! 

Ticaret Bakanlığı memur alımında yazılı sınav sonuçları 25 Kasım 2022 tarihi ile açıklanmıştır.

Yazılı sınav sonuçları için tıklayınız!

Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine https://sem.asbu.edu.tr/tr/duyuru/tdys-sonuclara-itiraz-sureci-hk adresinden yapılan açıklamalar takip edilerek 05.12.2022 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.

Yazılı Sınav Sonuçlarına İtiraz Kılavuzu için tıklayınız!

Sınav Değerlendirmeleri Nasıl Yapıldı?

Ticaret Denetmenliği Yönetmeliğinin ‘’Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi’’ başlıklı 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan; “Yazılı sınavda başarılı olabilmek için her sınav grubundan yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az yetmiş puan olması gereklidir.” Hükmüne istinaden yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilmiş olup, yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konu grubundan (Alan Bilgisi ve Genel Ekonomi Bilgisi) en az 60 (altmış) puan alınması ve bunların ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir. 

Ticaret Denetmenliği Yönetmeliğinin ‘’Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi’’ başlıklı 13 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan; “Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sözlü sınava çağrılır.” Hükmüne istinaden Kamu Yönetimi ve Maliye bölümlerinden ilan edilen kontenjan sayısının üç katından fazla aday sözlü sınava çağrılmıştır. 

Sözlü Sınava Kimler Katılabilecek ve tarihleri Nedir?

Sözlü sınava katılacak adaylar ve sözlü sınav tarihleri için tıklayınız!

Sözlü Sınav Adresi:  (Eskişehir yolu yerleşkesi) Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km. 06800         Çankaya / ANKARA