Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı ilanı yayımlandı. ÖSYM'den 16 Aralık 2022 tarihi ile yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Bakanlık bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Lise ve Ön Lisans mezunu adaylar içerisinden Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak. Tercih süreci başlamış olup Şartları ve ilan detayını sizlerle paylaşıyoruz.

267 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapılacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Türkiye Geneli farklı şehirlerde olmak üzere 267 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı yapılacak. Bu kapsamda,

  • Lise Mezunu 102 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
  • Ön Lisans Mezunu 165 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Nitelikler Nelerdir?

Tarım ve Orman Balanlığı yayımladığı KPSS 2022/3 tercih kılavuzu ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı yapacağını bildirdi. Bu kapsamda adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. 

Ayrıca, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, 2022 yılında yapılan KPSS'den Lise için P94 puan türünden ve Ön Lisans için P93 puan türünden puan almış olmak gerekmektedir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Özel Şartları Nedir?

(6551) Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi (Tercih işlemlerinin son günü itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış) olmak

(7300) Bu nitelik kodunun yazıldığı kadro/pozisyonda vardiya sistemi, uygulanmaktadır.

(7303) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesine göre bu pozisyonlarda çalıştırılacak personelde aşağıdaki şartlar da aranır:

a. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

b. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

c. 14’üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

d. Aynı Kanunun 11’inci maddesine göre; Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler hakkında valilikçe güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14’üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe çalışma izni verilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır.

e. Özel güvenlik görevlilerine 5188 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen yetki, zor kullanmanın son aşaması olarak silah kullanma yetkisini de kapsamaktadır. Silahlı olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri için Kanunda yaş sınırı bulunmamakla birlikte, 6136 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü doğrultusunda 21 yaşını doldurmamış olanlara silah taşıma ruhsatı verilemeyeceğinden silahlı görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin 21 yaşın üzerinde olması şartı aranacaktır ve kendilerinden 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda kamuya ait sağlık kuruluşlarından alınacak “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu istenecektir.

f. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanacakların, ÖSYM’ce yerleştirilmelerini müteakip haklarında valiliklerce yapılacak güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması olumlu sonuçlandıktan sonra ilgili kurumlarca atamaları yapılacaktır.

Bu koşullara göre tercih işlemlerinin son günü olan 20 Aralık 2022 tarihine göre; 21 Aralık 2001 ve sonrasında doğan adaylar 21 yaşından küçük olduğundan tercih yapmaları sistem tarafından engellenecektir.

Tercihler Ne Zaman Yapılacak?

KPSS 2022/13 Kapsamında personel alımı için tercihler sadece ÖSYMaracılığı ile gerçekleştirilecek. Buna göre adaylar tercihlerini 16 - 20 Aralık 2022 tarihleri arasında sadece ÖSYM AİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

TERCİH KILAVUZLARU BURADA

Lise Mezunu Şehre Göre Kontenjan Dağılımı

Ön Lisans Mezunu Şehre Göre Kontenjan Dağılımı