Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü memur alımı hakkında duyuru yayımladı. Az Önce tapu ve Kadastro tarafından yayımlanmış olan duyuruya göre Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan KPSS 2023/1 ile memur alımı kapsamında yapılan atamaya ilişkin istenen belgeler ve belge teslim tarihleri açıklandı.

KPSS 2023/1 Memur Atama Belgeleri Açıklandı!

1. Yerleştirme Sonuç Belgesi (Başvuru Sistemine yüklenecektir.)

2. Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun fotoğrafı Başvuru Sistemine yüklenecektir.)

3. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr" adresinden alınan belge Başvuru Sistemine yüklenecektir.)

4. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr" adresinden alınan belge Başvuru Sistemine yüklenecektir.)

5. Diploma ya da Geçici Mezuniyet Belgesi (Taranarak Başvuru Sistemine yüklenecektir.)

6. Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Taranarak Başvuru Sistemine yüklenecektir.)

7. Personel Beyan Formu (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr adresinde yer alan Genel Müdürlüğümüz Başvuru Sistemi üzerinden temin edilen form elektronik ortamda doldurulduktan sonra çıktısı alınarak ıslak imza ile imzalanıp taranarak sisteme yüklenecektir.)

8. Mal Bildirimi Formu (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr adresinde yer alan Genel Müdürlüğümüz Başvuru Sistemi üzerinden temin edilen form elektronik ortamda doldurulduktan sonra çıktısı alınarak ıslak imza ile imzalanıp taranarak sisteme yüklenecektir.)

9. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr adresinde yer alan Genel Müdürlüğümüz Başvuru Sistemi üzerinden temin edilen form elektronik ortamda doldurulduktan sonra çıktısı alınarak ıslak imza ile imzalanıp taranarak sisteme yüklenecektir.)

10. Hizmet Belgesi (Halen veya daha önce Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan/görev yapmış olan adaylar tarafından görev yaptığı kamu kurumundan alınmış hizmet belgesi taranarak Başvuru Sistemine yüklenecektir.)

11. Muvafakat talep dilekçesi (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan adaylar tarafından https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr adresinde yer alan Genel Müdürlüğümüz Başvuru Sistemi üzerinden temin edilen dilekçe elektronik ortamda doldurulduktan sonra çıktısı alınarak ıslak imza ile imzalanıp taranarak sisteme yüklenecektir.)

12. Askerlik görevini yapmakta olan adaylar sistem üzerinden talepte bulunmayacak olup, askerlik görevini yapmakta olduğunu gösterir belge ile asker dönüşü atamasının yapılmasına ilişkin dilekçenin Genel Müdürlüğümüz iletişim adresine posta yoluyla (iadeli taahhütlü) olarak gönderilmesi gerekmektedir. Askerlik görevini tamamladıktan sonra istenilen belgeler adayın kendisi tarafından elden Genel Müdürlüğümüz iletişim adresine teslim edilecektir.

Belge teslim Tarihi Nedir?

KPSS 2023/1 ile ÖSYM tarafından Kurumumuza yerleşen adayların atanma evraklarının teslimi başvuru işlemleri 01/08/2023 tarihinden 11/08/2023 tarihi saat: 23:59'a kadar https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/ adresinde yer alan Genel Müdürlüğümüz Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda alınacaktır. Sistem üzerinden müracaatta bulunmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.