Bandırma Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Bandırma Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı Bandırma Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı yapıyor

Bandırma Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Bandırma Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Bandırma Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı yapıyor.Bandırma Belediyesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümlerine göre, 1 adet Şehir Plancısı Şehir Planlama Bölümüne, 1 adet Harita Mühendisi Harita Mühendisliği Bölümüne, 1 adet Harita Teknikeri Harita Teknikerliği Bölümüne, 1 adet Grafiker Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne personel alınacaktır. Toplamda ise Bandırma Belediyesine 4 adet sözleşmeli personel alınacaktır. Alt kısımda verilmiş olan bilgilerde, sınav başvuru şartlarına, sınav için istenilen belgelere, başvuru şekline ve başvuru için gerekli belgelere ulaşabilir ve daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz. BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI SIRA NO UNVANI ADET SINIF EĞİTİM DURUMU 1 Şehir Plancısı Şehir Planlama Bölümü 1 T.H 4 yıllık Fakülte 2 Harita Mühendisi Harita Mühendisliği Bölümü 1 T.H. 4 yıllık Fakülte 3 Harita Teknikeri Harita Teknikerliği Bölümü 1 T.H. 2 yıllık Yüksekokul 4 Grafiker Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 1 T.H 4 Yıllık Fakülte

Giriş Sınavı ve Tarihi: Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacak olup; Sözlü sınav tarihi : 03.11.2014 Pazartesi günü saat 14:00 olarak belirlenmiştir. Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir.Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Sözlü sınav sonucu belediyemiz internet sitesinde (//www.bandirma-bld.gov.tr/) yayınlanacaktır.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI 1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak. 2-Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak, 3-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak. 4-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüzkızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak 5-Bandırma ilçesi sınırları içersinde ikamet ediyor olmak tercih sebebidir. 6-Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

BAŞVURU SEKLİ: Adayların 20.10.2014 - 24.10.2014 tarihleri arasında saat 17:00' ye kadar Bandırma Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER 1-Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi. 2-Nüfus cüzdan fotokopisi. 3-Adaylar tarafından doldurulacak Başvuru Formu(Form kurumdan temin edilecektir.) 4-Sağlık Raporu (Aile hekimliğinden alınabilir) 5-2 Adet Vesikalık Fotoğraf 6-Askerlik Durum Gösterir Belge 7-Adli Sicil Belgesi 8-Özgeçmiş CV Dursun MİRZA Bandırma Belediye Başkanı Sözlü Mülakat Sınav Tarihi : 03.11.2014 Pazartesi Saat: 14: 00 Yer: Bandırma Belediyesi Encümen Salonu  

YORUM EKLE