Sözleşmeli Personel Esaslarında Değişiklik Resmi Gazetede Yayımlandı!

Resmi Gazete gelen karar ile sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik haberde.

Sözleşmeli Personel Esaslarında Değişiklik Resmi Gazetede Yayımlandı!

21 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Az Önce gelen karar ile Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanlığı onayı ile gelen karara göre bazı esaslarda değişiklik yapıldı.

Söz konusu yayımlanan karar ile, Ekli " Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik yapılmasına dair esasların yürürlüğe konulmasına, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası gereğince karar verilmiştir. Recep Tayyip Erdoğan imzası ile verilen karar şöyledir;

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1 - 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan " kapsamında eser başı veya temsil başı ücret karşılığı çalıştırılan " ibaresi " kapsamında; eser başı veya temsil başı ücret karşılığı çalıştırılan ile ücreti saat karşılığı belirlenmiş olanlar " şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı esasların eki 5 SAYILI CETVEL ( BİR YILDA AZ SÜRELİ HİZMETLERE İLİŞKİN CETVEL ) in 4 üncü satırının;

a) "HİZMET " sütunu " Sanatsal faaliyetler kapsamında temsil başı, eser başı ve yürütülerek diğer sanatsal çalışmalar ile figüranlık çalışmaları" şeklinde değiştirilmiştir.

b) "ADET " sütunun " Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü için " kısmına " figüran 3.360 adam/ay " satırından önce gelmek üzere "-65 yaş üstü sanatçı ( yılda 30 kişiyi geçmemek üzere )," satırı eklenmiştir.

c) "TAVAN ÜCRET" sütunun sonuna "*65 yaş üstü sanatçı için saat ücreti: 295 göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar" satırı eklenmmiştir.

MADDE 3- Bu esaskar yayımı tarihibde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu esaslar Cumhurbaşkanı yürütür.

YORUM EKLE