Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Hemşire, Sağlık Teknikeri ve Eczacı Alım İlanı

Selçuk Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere sözleşmeli olarak farklı pozisyonlarda alım yapacağını belirtti. İşte kadro dağılımı ve şartlar.

Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Hemşire, Sağlık Teknikeri ve Eczacı Alım İlanı

Selçuk Üniversitesi personel alımı yapacak. Yayımlanmış olan ilana göre Selçuk Üniversitesi 6 kişilik kaddro ile sözleşmeli olarak sağlık personeli alacağını ve alımların KPSS puan durumuna yapılacağını ifade etti. Bu bağlamda adaylara mülakata yapılmayacak olup değerlendirmeler KPSS puan durumuna göre olacaktır.

KADRO DAĞILIMI NEDİR?

Selçuk Üniversitesi toplamda 6 kişilik kadrosu ile Hemşire, Sağlık teknikeri ve Eczacı alımı gerçekleştirecek. Bu kapsamda,

,

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
  •  Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 4. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
  •  Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
  • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atamaya engel durumu bulunmamak,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak,

ECZACI ADAYLARINDAN KPSS ARANMAYACAK!

Eczacı unvanı için KPSS sınav şartı aranmayacaktır. Müracaatlar komisyonca incelenecek olup şartları uymayanlar kuraya katılamayacaktır. Şartları uyanların 1 (bir) adaydan fazla olması halinde aday ve yedek adaylar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura tarihi ve yeri adaylara Hastanemiz //hastane.selcuk.edu.tr web adresinden duyurulacak olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Eczacı unvanı için, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 2 ve 3’üncü maddelerinde belirtilen şartları taşımak.

BAŞVURULAR:

İlgili ilan Resmi Gazete'de 16 Eylül 2019 tarihi itibar ile yayımlanmış olup adaylar başvurularına ilanın yayım tarihi itibari ile başlayacaklardır. Bu kapsamda başvuruların en geç 30 Eylül 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmeketdir. Bu kapsamda başvurular, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Web Sitemizden (//hastane.selcuk.edu.tr web) temin edilecek başvuru formunu doldurarak şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

İlanın Tam metni

YORUM EKLE