Sağlık Bakanlığı 4924 Kanun 27 Bin Sözleşmeli Personel Hakkında Duyuru Geldi!

Sağlık Bakanlığından az önce 4924 Sözleşmeli personel hakkında duyuru geldi. Uzman Tabip ve Uzman Tabip Personeli ilgilendiren duyuru detayları haberde.

Sağlık Bakanlığı 4924 Kanun 27 Bin Sözleşmeli Personel Hakkında Duyuru Geldi!

Sağlık Bakanlığından az önce sözleşmeli personel hakkında duyuru geldi. Söz konusu olan " 4924 Sözleşmeli Personele Tebligat Yapılması " hakkında duyuru Tabip ve Uzman Tabip personelini ilgilendiriyor. 

İlgili Sözleşmeye göre 4924 sayılı kanun ile personel istihdam sayısının 22 binden 27 bine çıkartılması bazı güçlük çekilen bölgelerde istihdam yapılması sağlanmıştır.

Söz konusu tebligata göre 4924 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen sözleşmeli tabip ve uzman tabiplere mevcut haliyle sözleşmelerinin yenilenmeyeceğinin 30 Kasım 2022 tarihi mesai bitimine kadar tebliğ edilmesinin istenmesi hakkında duyuru geldi.

Sağlık Bakanlığı 27 Bin personel İstihdam Kontenjan Dağılımı:

Personellerin Ataması yapılacak alanlar, Acil Sağlık Hizmetleri, Halk Sağlığı Laboratuvarları, İlçe Sağlık Müdürlüğü / Toplum Sağlığı Merkezi, Sağlık Evi, Yataklı Tedavi, alanlarında akım yapılacak.

Kontenjanlar ise,

  • 1 Diş Tabibi,
  • 1 Diyetisyen,
  • 147 Ebe,
  • 3 Hemşire,
  • 1 Psikolog,
  • 38 Sağlık Memuru,
  • 1 Sağlık Teknikeri,
  • 7114 Tabip,
  • 19694 Uzman Tabip,

Sağlık Bakanlığı 4924 Sözleşmeli Tabip ve Uzman Tabip Personeli Duyurusu:

Bilindiği üzere Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7411 sayılı Kanununun 10 uncu maddesiyle 4924 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak dağıtımı yapılacak sözleşmeli personel pozisyon sayısı 22.000’den 27.000’e çıkarılmıştır. 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi uyarınca sözleşmeli personel istihdam edilecek hizmet birimleri yılda bir kez Cumhurbaşkanı kararı ile tespit edilmekte ve bu kapsamda kullanılacak sözleşmeli personel pozisyonları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilmektedir.

Bu çerçevede, 2023 yılı sözleşmeli pozisyonların Hazine ve Maliye Bakanlığınca birim bazlı vizeleme işlemlerinin tamamlanmasına müteakip 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yeni sözleşme imzalanması planlanmaktadır. Diğer taraftan, sözleşmeli personel dağılımı ile ilgili olarak Bakanlığımız yeniden planlama yapmakta ve sözleşme metinleri de yeniden hazırlanmaktadır.

Bu itibarla herhangi bir mağduriyete sebebiyet verilmemesi için mevcut bütün sözleşmelerin yıl sonu itibarıyla sona ereceği; 4924 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen sözleşmeli tabip ve uzman tabiplere mevcut haliyle sözleşmelerinin yenilenmeyeceğinin 30 Kasım 2022 tarihi mesai bitimine kadar tebliğ edilmesini önemle rica ederim.

DETAYLI BİLGİ BURADA

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022, 10:26
YORUM EKLE