Pamukkale Üniversitesi 173 Sözleşmeli Personel Alımı Kadro Dağılımı! En Az Lise

Pamukkale Üniversitesi bünyesine personel alımı yapacak. 173 kişilik kadro ile sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı ve özel şartlar haberimizdedir.

Pamukkale Üniversitesi 173 Sözleşmeli Personel Alımı Kadro Dağılımı! En Az Lise

Pamukkale Üniversitesi personel alımı için ilan yayımladı. 173 kişilik boş kadro ile sözleşmeli olarak çalışacak sağlık personeli alınacak. Pamukkale Üniversitesi yayımladığı işanda kadro dağılımı ve kadrosuna göre özel şartları aktardı. Ayrıca alımlar Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunları için geçerlidir. Haberimizde mezuniyete göre kadro dağılımı ve özel şartları şöyledir.

MEZUNİYETE GÖRE KADRO DAĞILIMI:

Lise Mezunu: 10 Hemşire

Ön Lisans Mezunu: 2 Laborant, 18 Sağlık Teknikeri, 9 Röntgen Teknisyeni ve 1 Diğer Sağlık Personeli

Lisans Mezunu: 127 Hemşire, 1 Veteriner, 1 Sağlık Fizikçisi, 2 Diğer Sağlık Personeli

BAŞVURU TARİHLERİ:

Pamukkale Üniversitesi personel alımı için başvurular 12 Ağustos 2020 tarihinde başlamış olup en geç 15 gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Bu yönde adaylar başvurularını en geç 26 Ağustos 2020 tarihie kadar gerçekleştirmek zorundadırlar. Başvurular sadece istenen belgeler ile birlikte  www.pau.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1- Diploma, geçici mezuniyet belgesi veya kare kodlu E- Devlet çıktısı.

2- Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

3- Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurulduğunda başvuru tamamlanarak başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Adaylar oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurularım başvuru süresince güncelleme yapabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri). Adaylar ilanda istenen şartlara ilan tarihi yayımlandığı tarihten önce sahip olmaları gerekmektedir.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet memurları Kanun'unun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

3- 657 sayılı Kanun'unun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

5- Erkek adaylar için askerlik hizmeti şartı aranmamaktadır.

6- 2018 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE