Onsekiz Mart Üniversitesi ( ÇOMÜ ) 37 Sözleşmeli Personel Alıyor! En Az Lise

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alımı ilanı yayımladı. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunları içerisinden 37 Sözleşmeli Sağlık personeli alınacak.

Onsekiz Mart Üniversitesi ( ÇOMÜ ) 37 Sözleşmeli Personel Alıyor! En Az Lise

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alımı yapacak. Bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda olmak üzere Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden Sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bu kapsamda alımlar Üniversitenin Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi alım yapılacak kadrolar, Başvuru şartları ve ilan detaylarını sizlerle aktarıyoruz.

MEZUNİYETE GÖRE KADRO DAĞILIMI:

Lise Mezunu: 7 Hemşire

Ön Lisans Mezunu: 5 Sağlık teknikeri

Lisans Mezunu: 24 Hemşire, 1 Biyolog,

Detaylı Kadro Dağılımı:

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alımı için adaylardan genel ve özel nitelikler aranacak. Bu kapsamda,

Genel Şartlar:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

- KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

Özel Şartlar:

- Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması. - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.

- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuru yapamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler yerleşmeye hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözleşmeli Sağlık personeli alımı başvuruları ilanın yayım tarihi olan 2 Ağustos 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 15 gün içerisinde gerçekleştirilmesi gereklidir. Adaylar başvurularını bu yönde en geç 16 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuruları yapılmış olması gerekmektedir. Adaylar başvurularını sadece https://4bilan.comu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

BAŞVURU KILAVUZU

Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2021, 23:36
YORUM EKLE