İstanbul Üniversitesi KPSS'li KPSS'siz 3 Kat Maaş İle Personel Alımı Yapacak!

İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı. Yayımlanan ilana göre Yüksek maaş ile bilişim personeli alımı yapılacak. İşte şartlar.

İstanbul Üniversitesi KPSS'li KPSS'siz 3 Kat Maaş İle Personel Alımı Yapacak!

İstanbul Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere farklı pozisyonlarda sözleşmeli olarak personel alımı yapacağını ilan etti. Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi yüksek maaş ile bilişim personeli alımı yapılacak.

İLANIN DETAYLARI:

Devlet Personel Başkanlığı üzerinde yayımlanmış olan ilana göre İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına istihdam edilmek üzere 8 kişilik boş kadro ile alım yapılacak. Başvuru yapacak adayların mutlaka belirtilen nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

- Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

- (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

- Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak,

- Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

- Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.

- İyi derecede yazılı / sözlü İngilizce bilmek,

- "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

- Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

- Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

- Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak.

- Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

KPSS DETAYI:

2018 KPSS B Grubu P3 puan türündeki puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının (YDS) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır.

BAŞVURULAR:

Başvurular 06/01/2020 ile 20/01/2020 tarihleri arasında //www.istanbul.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 20/01/2020 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı BeyazıtFatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

İLANIN DETAYLARI

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2020, 01:05
YORUM EKLE