İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 60 KPSS İle 29 Personel Alımı Yapacak!

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alımı ilanı yayımlandı. Farklı kadrolarda lise, ön lisans ve lisans mezunu personel alınacak.

İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 60 KPSS İle 29 Personel Alımı Yapacak!

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacağını bildirdi. Resmi gazetede 1 kasım 2021 tarihi ile yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere Kadın Erkek adaylar içerisinden farklı alanlarda 29 Sözleşmeli Personel Alımı yapacağını ilan etti.

Alım Yapılacak kadrolar Nedir?

29 Kişilik kadro ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli ve Büro Personeli alımı yapacak.

Başvuru Şartları Nelerdir?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- 657 sayılı Kanun'un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

10- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P93) ve Lise mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puanı esas alınacaktır. Başvuran adayların 60 (atmış) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Üniversiteye başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacak. 1 Kasım 2021 tarihi ile başlamış olan başvuru süreci en geç 15 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecektir. Bu kapsamda öncelikle Ünversitesinin Resmi İnternet adresi olan (https://www.gibtu.edu.tr/personel) yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapmaları gerekmektedir.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE