ÇÖMÜ KPSS'li KPSS'siz Sözleşmeli 4 Personel Alımı Yapılacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için ilan yayımlandı. Farklı pozisyonlarda Bilişim Personeli Alımı yapılacak.

ÇÖMÜ KPSS'li KPSS'siz Sözleşmeli 4 Personel Alımı Yapılacak

28 Ekim 2021 tarihli personel alımı ilanı yayımlandı. Farklı pozisyonlarda olmak üzere Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 4 kişilik boş kadro ile personel alımı yapılacak. Bu yönde Üniversiteye KPSS Puanı ile veya KPSS olmaksızın bilişim personeli alımı yapılacak.

KADRO DAĞILIMI:

  • 1 Kıdemli Yazılım Uzmanı,
  • 1 Kıdemli Yazılım Uzmanı,
  • 1 Sistem Yönetim Uzmanı,
  • 1 Bilgi Güvenliği Ağ Uzmanı,

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına 2 prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir) e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

g) 7315 sayılı Güvenlik ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında yapılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

ğ) Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı ya da askerlik ile ilişiği olmamalıdır.

KPSS DETAYI NEDİR?

Üniversiteye personel alımları KPSS Puanı ile ve YDS Puanı ile yapılacak. Değerlendirmelerde adayların KPSS'den almış oldukları P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartı ile ve YDS puanı ile yapılacak. Aynı zamanda KPSS Puanı olmayan adaylarda başvuru yapabilecek. Değerlendirmelerde KPSS nin %70 i ve YDS puanı 0 olarak ele alınacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Adaylar başvurularını 28.10.2021 – 12.11.2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar ilan.comu.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE