Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklama da 2023 ylı 42 bin 500 Sözlşemeli Sağlık Personeli ve Sürekli İşçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Bu yönde İşçi Alımı ilanının yayımlanması ile birlikte sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu da yayımlandı.

Sağlık Bakanı Sözleşmeli Personel alımları ÖSYM tercih kılavuzu ile yapılacak. Ayrıca Sağlık bakanlığı personel alımı kontenjanlarıda paylaşıldı.Buna göre İşin Olsa ekibi olarak sizlere ÖSYM tercih kılavuzu hakkında bilmeniz gerekenleri ve detyaları paylaşıyoruz.

31 Bin 600 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak!

Sağlık Bakanı 21 Mart 2023 tarihi ile yaptığı duyuruya göreKPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir. şeklinde açıklamada bulundu.

Bunun üzerine ÖSYM'den az önce gelen duyuruya göre KPSS 2023/5 kapsamunda personel alımı kılavuzu yayımlandı.

TERCİH YAPACAK ADAYLAR BURADA! SENDE TIKLA İNSTAGRAMA KATIL VE DİĞER ADAYLARLA FİKİR ALIŞVERİŞİ SAĞLA

Detaylı Kontenjan Dağılımı Nedir?

Sağlık Bakanlığı personel alımları " Lise, Ön Lisans ve Lisans " Mezunu adaylar içerisinden gerçekleştirilecektir. Buna göre,

 • Lise mezunu 1665 personel,
 • Ön Lisans mezunu 21 bin 709 personel,
 • Lisans mezunu 8 bin 226 personeli

Lise Mezunu Kadroları:

Lise mezunu 1665 personel alımı yapılacakç Alımlar şöyledir;

 • Hemşire 867
 • Sağlık Teknisyeni 798 Kişi, ( İlk ve Acil Yardım 420, Anestezi53, Çevre Sağlığı 13, Laboratuvar 50,Röntgen 62,Tıbbi Sekreter 200 )

Ön Lisans Mezunu Kadroları:

Sağlık Teknikeri kadrosunda toplamda 21 Bin 709 perosnel alımı yapılacak. Alımlar;

Sağlık Teknikeri 21 Bin 709 Kişi, ( Anestezi 480, Çevre Sağlığı 87, Laboratuvar 439,Röntgen 521, Tıbbi Sekreter 16463, Adli Tıp 22, Ağız Diş Sağlığı 315,Ameliyat 153, Diş protezi 102, Diyaliz 131, Eczane 204, Elektronörofizyoloji 25, Evde Bakım 510, Yaşlı Bakım 510, Fizik Tedavi 183, İlk ve Acil yardım 1122, İş ve Uğraşı Terapisti 51, Odyometri 119, Ortopedi 153, Patolajik Anatomi 51, Podolog 20, Radyometri 28, Optisyen 20 )

Lisans Mezunu Kadroları:

 • Biyolog 28,
 • Çocuk Gelişimcisi 102,
 • Diğer Sağlık personeli 100,
 • Dil ve Konuşma Terapisti 41,
 • Diyetisyen 255,
 • Ebe 1530,
 • Fizyoterapist 510,
 • Hemşire 5202 ,
 • İş ve Uğraşı Terapisti Ergoterapist 28 ,
 • Odyolog 26,
 • Perfüzyonist 25,
 • Psikolog 255,
 • Sağlık Fizikçisi 33,
 • Sosyal Çalışmacı 91,

Bakanlık Personel Alımı Kontenjanları Yayımlandı!

Başvuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

Tercih kılavuzuna başvurular sadece şartları taşıyan adaylardan alınacak. Bu kapsamda adayların,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alablmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak gibi genel şartlar aranacak.

Özel Başvuru Şartları Nedir?

Adaylardan özel olarak KPSS şartı aranacak. Ayrıca alım yapılacak pozisyona göre ilgili kılavuzda belirtilen nitelik kodlarına göre eğitim şartlarının sağlanıyor olması gereklidir.

KPSS Şartı Ne Olacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımları KPSS Puanı ile yapılacak. 2022 yılı KPSS puanı kullanılacak olup adaylardan 2022 yılında yapılan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden puan almış olmak gereklidir.

Yaş Şartı Olacak Mı?

Adaylardan herhangi bir yaş şartı aranmayacaktır. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

ODYOLOG:

Söz konusu pozisyona odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapan veya lisansüstü eğitiminin (yüksek lisans veya doktora) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir.

PERFÜZYONİST:

Söz konusu pozisyona perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan veya lisansüstü eğitiminin (yüksek lisans) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir.

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ:

Söz konusu pozisyona dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan veya lisansüstü eğitiminin (yüksek lisans veya doktora) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir.

SAĞLIK FİZİKÇİSİ:

Söz konusu pozisyona fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans mezunu olan veya lisansüstü eğitiminin (yüksek lisans) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir.

SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM):

Bu unvana başvuracak adaylar, Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin ek-1’de belirtilen aşağıdaki görevleri yapacaklardır. a) İntravenöz ve intraossöz girişim yapar. b) Temel hava yolu uygulamaları, endotrakeal entübasyon ve oksijen uygulaması yapar.

c) Uygun taşıma tekniklerini uygular.

ç) Temel yaşam desteği protokollerini uygular. Bu uygulama sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanır.

d) Travma stabilizasyonu ile kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlar.

e) Hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlar.

f) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapar.

g) Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olur.

ğ) Monitörizasyon ve defibrilasyona yardımcı olur. h) Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir biçimde kullanır.

ı) Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurur, gerektiğinde ambulansta sürücülük görevi yapar.

Sağlık Bakanlığı Tercih Tarihleri Yayımlandı!

Az Önce resmi gazetede yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı tercih tarihleri paylaşıldıç 28 Mart - 3 Nisan 2023 taihleti arasında tercihler alınacak.

KPSS 2023/5 Tercih Kılavuzları:

KPSS-2023/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

SağlıkBakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar,KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzunaaşağıdaki bağlantıdanerişebilecektir.

Adaylar tercihlerini,28 Mart-3 Nisan 2023tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri,28 Mart2023tarihinde saat10.30’dabaşlayacakve3 Nisan 2023tarihinde saat23.59'dasona erecektir.

Tercih işlemleri,Ek’teyer alanKPSS-2023/5Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’ninhttps://ais.osym.gov.tradresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

TERCİH KILAVUZLARI:

Genel Bilgiler

TABLO-1. 663 SAYILI KHK'NIN 45/A MADDESİ UYARINCA ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARI (ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN)

TABLO-2. 663 SAYILI KHK'NIN 45/A MADDESİ UYARINCA ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARI(ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN)

TABLO-3. 657 SAYILI DMK'NIN 4/B MADDESİ VE 663 SAYILI KHK'NIN 45/A MADDESİ UYARINCA ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARI (LİSANS MEZUNLARI İÇİN)

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİHLERİ HAKKINDA GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİNİZ

İOS Uygulama İçin >>>>BURAYA

Android Uygulama için >>>>BURAYA

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN GELEN İLAN METNİ VE KONTENJAN TABLOSU: