Sağlık Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 11 Bin 317 İşçi Alımı Yapacak. Aylar öncesinde gündeme gelen Sağlık Bakanlığı 85 bin İşçi Alımı ve Personel alımı açıklaması ile gündemden düşmeyen Sağlık Bakanlığı ilanı efsane oldu. Yüzbinlerce adayın beklediği ilan yayımlanıyor.

Sağlık Bakanlığı İşçi alımı İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Bu yönde Bakanlık bünyesindeki eksikliği giderebilmek için Türkiye geneli Sürekli İşçi alımı yapacak. İşin Olsa ekibi olarak Sağlık Bakanlığı işçi alımı hakkında detayları ve kontenjan dağılımını sizlerle paylaşacağız.

Hangi Kadrolarda İşçi Alımı Yapılacak?

Adaylardan Aranan Nitelikler Nelerdir?

Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı Aday Belirlemesi nasıl yapılacak?

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 11 Bin 317 İşçi Alımı Yapacak!

Bakanlıktan 85 bin personel işçi alımı açıklamasının gelmesinden sonra adaylar tüm dikkatini Sağlık Bakanlığına çevirmişti. Bu yönde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün yaptığı açıklamaya göre 85 bin personel alımının iki parçadan yapılacağını ve şimdilik 42 bin 500 İşçi ve Personel alımı yapılacağını bildirmişti. Bu kapsamda alımların 11 bin 317 si İşçi kadrosuna ayrıldığını açıkladı. İlgili açıklamanın tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

İLGİLİ HABER: https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/saglik-bakanligi-42-bin-500-isci-personel-ve-sekreter-alimi-h43109.html

Kura Detayları Belli Oldu!

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki eksikliği gidermek üzere Türkiye İş Kurumu aracılığı ile alımını yapacağı 11 bin 317 işçi alımı için ilan detayları belli oldu.Kura işlemleri ve sonuçları için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

İLGİLİ HABER: https://www.isinolsa.com/kamu-iskur-alimi/saglik-bakanligi-11-bin-317-isci-alimi-kura-sonuclar-belgeler-h43309.html

BAŞVURU YAPACAK KADIN ERKEK ADAYLAR BURADA. SENDE KATIL VE TAKİP ET

İşin Olsa İnstagram >>>>> BURAYA

11 Bin 317 İşçi Alımı Yapılacak Kadrolar Belli Oldu!

Sağlık bakanlığı işçi alımı ilanı henüz yayımlanmamış olup tahmini olarak beklenen kontenjanlar şöyledir:

 • 261 Sürekli İşçi - Bilgisayar Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı,
 • 154 Sürekli İşçi - Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı,
 • 275 Sürekli İşçi - Elektrikçi ( Genel ),
 • 3559 Sürekli İşçi - Koruma ve Güvenlik Hizmetleri ( Güvenlik Görevlisi ),
 • 604 Sürekli İşçi - Hasta Karşılama Yönlendirme Görevlisi,
 • 284 Sürekli İşçi - Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı,
 • 188 Sürekli İşçi - İnşaat Boyacısı / Boyacı,
 • 791 Sürekli İşçi - Klinik Destek Elemanı,
 • 121 Sürekli İşçi - Marangoz,
 • 5080 Sürekli İşçi - Temizlik Hizmetleri ( Temizlik Görevlisi ),

Resmi Gazete Duyurusu Geldi!

1. 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 11.317 sürekli işçi alımı yapılacaktır.

2. Adaylar, ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilir.

3. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 28/11/2022 - 02/12/2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.

4. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır. Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacaktır.

5. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacaktır.

6. Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

Sürekli İşçi Alımı Başvuru Şartları Ne Olacak?

Sağlık Bakanlığı İşçi alımı için adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Bu kapsamda genel olarak adaylardan aşağıdaki şartlar aranacaktır.

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

4. 18 yaşını tamamlamış olmak. 5. İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (15 Mart 1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

7. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

8. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

9. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

10. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

Pozisyona Göre Adaylardan Aranacak Özel Şartlar Nelerdir?

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı Alımı Şartları:

 • Ortaöğretim kurumlarının; Bilişim Teknolojileri ve dallarının birinden veya dengi alan dalının birinden mezun olmak.

 • Ön Lisans eğitim kurumlarının; Bilgisayar ve enformasyon sistemleri, Bilişim sisteleri ve teknolojisi, Bilgisayar Teknolojileri ve yönetimi, bilgisayar teknolojileri, Bilgisayar donanımı, Bilgisayar teknolojileri ve bilişim sistemleri, Muharebe ve elektronik bilgi sistemleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak veya dengi programlarından mezun olmak.

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı Alımı Şartları:

 • Ortaöğretim kurumlarının; Biyomedikal cihaz teknolojileri alanı ve dallarından veya dengi alan / dalının birinden mezun olmak
 • veya Ön Lisans eğitim kurumlarının; Biyomedikal cihaz teknolojisi ön lisans programlarından veya dengi programlardan me zun olmak,

Elektrikçi Alımı Şartları:

 • Ortaöğretim kurumlarının, Elektrik - Elektronik Teknolojisi alanı ve dallarının birinden veya endüstriyel otomasyon teknolojileri alanının Endüstriyel elektronik dallarının veya dengi alan dalının birinden mezun olmuş olmak,
 • Ön Lisans eğitim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektrik ön lisans programlarından mezun olmuş olmak veya denkliği olmak gereklidir.

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri ( Güvenlik Görevlisi ), Alımı Şartları:

 • Ortaöğretim Kurumlarının birinden veya Ön Lisans Programlarının Birinden veya lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,
 • 5188 Sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun gereğinde geçerliliği devam eden özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak ( Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olan adaylarda başvuru yapabilecekler ),

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı Alımı Şartları:

 • Ortaöğretim kurumlarının; Tesisat teknolojisi ve iklimledirme alanı ve dallarının birinden veya dengi alan/dallarının birinden mezun olmak,
 • Ön Lisans eğitim kurumlarının; Yapı donatım teknolojisi, sıhhi tesisat, tesisat teknolojisi, yapı tesisat teknolojisi, yapı inşaat, doğalgaz, ısıtma ve sıhhi tesisat teknolojisi, Sıhhi tesisat ve doğalgaz, doğalgaz ve ısıtma, doğalgaz ve boru hatları teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, Doğalgaz ve tesisatı teknolojisi ön lisans programlarının birinden veya dengi programlarından mezun olmak.

İnşaat Boyacısı/Boyacı Alımı Şartları:

 • Ortaöğretim Kurumlarının Kimya Teknolojisi Alanı - Sınai Boya / Sanayi boyacılığı ve uygulama tekniği dalından veya inşaat boyacılığı/ boyacılık alanı/dalının birinden veya dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya Ön lisans eğitim kurumlarının; boya teknolojisi, inşaat ve sanayi, boya uygulama teknolojisi, boya ve izolasyon uygulama teknikleri, yalıtım, yalıtım teknolojisi, yapı yalıtım teknolojisi ön lisans programlarından veya dengi programlardan mezun olmuş olmak,

Klinik Destek Elemanı (Hastane) Alımı Şartları:

 • Ortaöğretim Kurumlarının Sağlık hizmetleri alanı Hemşire Yardımcılığı, Ebe Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyeni dalının birinden mezun olmak.

Marangoz Alımı Şartları:

 • Ortaöğretim kurumlarının; Ahşap teknolojisi alanı ve dalları veya mobilya ve iç mekan tasarımı alanı ve dallarının birinden veya inşaat teknolojisi alanının ahşap yapı sistemleri dalından veya dengi/dalının birinden mezun olmak,
 • Ön lisans eğitim kurumlarının; ağaç işleri veya mobilya ve dekorasyon ön lisans programlarının birinden veya dengi programlardan mezun olmak,

Temizlik Görevlisi Alımı Şartları:

 • İlköğretim Kurumlarının birinden ( 5 yıllık ilkokul mezunu ile 8 aylık ilköğretim okulundan 6. 7. ve 8 . sınıfı terk edenler de dahil ) veya ortaöğretim kurumlarının birinden veya ön lisans mezunu programlarının birinden mezun olmak,

Başvurular Sona Eriyor!

Sağlık Bakanlığı İşçi alımı için süreç bitiyor.. İşin Olsa ekibi olarak aldığımız bilgiye göre Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları kasım son haftasında alınacak. Bu kapsamda;

Başvuru Tarihleri: 28 Kasım 2022 - 02 Aralık 2022

Başvuru Ekranı: esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

İŞKUR Başvuruları Nasıl Kontrol Edilecek?

Adaylar İŞKUR üzerinde ilanı takip etmek için aşağıdaki adımları inceleyebilirler.

İlanın Yayımlanacağı Adres: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Yukarıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra aşağıda görseldeki adımları uygulayarak ilanı kontrol edebilirsiniz.

İş İlanı Numaraları Kontenjanına Göre nedir?

ADANA İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007170798
ADANA Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007171140
ADANA Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007171466
ADANA Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007171619
ADANA Temizlik Görevlisi 00007173095
ADANA Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007173694
ADANA Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007173927
ADANA Marangoz 00007174231
ADANA Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176267
ADANA Elektrikçi (Genel) 00007177427
ADIYAMAN İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007170854
ADIYAMAN Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007171158
ADIYAMAN Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007171564
ADIYAMAN Temizlik Görevlisi 00007173133
ADIYAMAN Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007173708
ADIYAMAN Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007173943
ADIYAMAN Marangoz 00007174294
ADIYAMAN Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176284
ADIYAMAN Elektrikçi (Genel) 00007177930
AFYONKARAHİSAR Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007171170
AFYONKARAHİSAR Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007171491
AFYONKARAHİSAR İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007171495
AFYONKARAHİSAR Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007171628
AFYONKARAHİSAR Temizlik Görevlisi 00007173145
AFYONKARAHİSAR Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007173719
AFYONKARAHİSAR Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174201
AFYONKARAHİSAR Marangoz 00007174315
AFYONKARAHİSAR Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176295
AĞRI Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007171179
AĞRI Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007171631
AĞRI Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007171588
AĞRI İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007171679
AĞRI Temizlik Görevlisi 00007173158
AĞRI Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007173726
AĞRI Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174249
AĞRI Marangoz 00007174388
AĞRI Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176401
AĞRI Elektrikçi (Genel) 00007177932
AMASYA Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007171317
AMASYA Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007171615
AMASYA Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007171642
AMASYA İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007171815
AMASYA Temizlik Görevlisi 00007173177
AMASYA Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007173738
AMASYA Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174292
AMASYA Marangoz 00007174401
AMASYA Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176414
AMASYA Elektrikçi (Genel) 00007177947
ANKARA Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007171324
ANKARA İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007171833
ANKARA Temizlik Görevlisi 00007173193
ANKARA Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007173645
ANKARA Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007175187
ANKARA Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175986
ANKARA Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178788
ANKARA Elektrikçi (Genel) 00007178861
ANTALYA Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007171338
ANTALYA Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007171626
ANTALYA Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007171821
ANTALYA İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007171848
ANTALYA Temizlik Görevlisi 00007173307
ANTALYA Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007173743
ANTALYA Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174303
ANTALYA Marangoz 00007174407
ANTALYA Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176425
ANTALYA Elektrikçi (Genel) 00007177955
ARTVİN Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007171352
ARTVİN Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007171639
ARTVİN Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007171852
ARTVİN İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007172012
ARTVİN Temizlik Görevlisi 00007173338
ARTVİN Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007173762
ARTVİN Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174348
ARTVİN Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176436
ARTVİN Elektrikçi (Genel) 00007177960
AYDIN Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007171476
AYDIN Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007171648
AYDIN Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007171856
AYDIN Temizlik Görevlisi 00007173345
AYDIN Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007173767
AYDIN Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174356
AYDIN Marangoz 00007174423
AYDIN Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176440
AYDIN Elektrikçi (Genel) 00007177966
BALIKESİR Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007171484
BALIKESİR Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007171744
BALIKESİR Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007171863
BALIKESİR İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007172016
BALIKESİR Temizlik Görevlisi 00007173355
BALIKESİR Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007173774
BALIKESİR Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174362
BALIKESİR Marangoz 00007174428
BALIKESİR Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176447
BALIKESİR Elektrikçi (Genel) 00007177983
BİLECİK Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007171719
BİLECİK Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007171864
BİLECİK Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007171886
BİLECİK İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007172052
BİLECİK Temizlik Görevlisi 00007173440
BİLECİK Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174095
BİLECİK Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174392
BİLECİK Marangoz 00007174448
BİLECİK Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176469
BİLECİK Elektrikçi (Genel) 00007178017
BİNGÖL Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007171728
BİNGÖL Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007171868
BİNGÖL Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007171892
BİNGÖL İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007172058
BİNGÖL Temizlik Görevlisi 00007173458
BİNGÖL Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174199
BİNGÖL Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174429
BİNGÖL Marangoz 00007174455
BİNGÖL Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176474
BİNGÖL Elektrikçi (Genel) 00007178020
BİTLİS Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007171658
BİTLİS Temizlik Görevlisi 00007173466
BİTLİS Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174447
BİTLİS Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176479
BİTLİS Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007177635
BOLU Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007171664
BOLU Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007171878
BOLU Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007171998
BOLU İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007172070
BOLU Temizlik Görevlisi 00007173473
BOLU Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174208
BOLU Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174468
BOLU Marangoz 00007174471
BOLU Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176488
BOLU Elektrikçi (Genel) 00007178030
BURDUR Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007171753
BURDUR Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172033
BURDUR İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007172080
BURDUR Temizlik Görevlisi 00007173516
BURDUR Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174203
BURDUR Marangoz 00007174488
BURDUR Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174620
BURDUR Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176490
BURDUR Elektrikçi (Genel) 00007178034
BURSA Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007171763
BURSA Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007171885
BURSA Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172056
BURSA İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007172089
BURSA Temizlik Görevlisi 00007173530
BURSA Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174214
BURSA Marangoz 00007174626
BURSA Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174636
BURSA Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176497
BURSA Elektrikçi (Genel) 00007178036
ÇANAKKALE Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007171802
ÇANAKKALE Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007171946
ÇANAKKALE Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172061
ÇANAKKALE İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007172202
ÇANAKKALE Temizlik Görevlisi 00007173547
ÇANAKKALE Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174229
ÇANAKKALE Marangoz 00007174631
ÇANAKKALE Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174662
ÇANAKKALE Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176505
ÇANAKKALE Elektrikçi (Genel) 00007178457
ÇANKIRI Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007171812
ÇANKIRI Temizlik Görevlisi 00007173557
ÇANKIRI Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174237
ÇANKIRI Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174671
ÇANKIRI Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176510
ÇORUM Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007171958
ÇORUM Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007172005
ÇORUM Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172066
ÇORUM İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007172209
ÇORUM Temizlik Görevlisi 00007173568
ÇORUM Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174273
ÇORUM Marangoz 00007174638
ÇORUM Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174685
ÇORUM Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176512
ÇORUM Elektrikçi (Genel) 00007178464
DENİZLİ Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007172030
DENİZLİ Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172074
DENİZLİ İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007172213
DENİZLİ Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007172219
DENİZLİ Temizlik Görevlisi 00007173577
DENİZLİ Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174276
DENİZLİ Marangoz 00007174644
DENİZLİ Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174692
DENİZLİ Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176521
DENİZLİ Elektrikçi (Genel) 00007178466
DİYARBAKIR Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007172041
DİYARBAKIR Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172085
DİYARBAKIR Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007172127
DİYARBAKIR İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007172223
DİYARBAKIR Temizlik Görevlisi 00007173589
DİYARBAKIR Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174287
DİYARBAKIR Marangoz 00007174670
DİYARBAKIR Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174705
DİYARBAKIR Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176531
DİYARBAKIR Elektrikçi (Genel) 00007178470
EDİRNE Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007172060
EDİRNE Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007172167
EDİRNE Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172226
EDİRNE İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007172251
EDİRNE Temizlik Görevlisi 00007173622
EDİRNE Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174296
EDİRNE Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174756
EDİRNE Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176540
EDİRNE Elektrikçi (Genel) 00007178672
ELAZIĞ Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007172075
ELAZIĞ Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007172173
ELAZIĞ Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172236
ELAZIĞ İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007172269
ELAZIĞ Temizlik Görevlisi 00007173700
ELAZIĞ Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174301
ELAZIĞ Marangoz 00007174683
ELAZIĞ Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174768
ELAZIĞ Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176543
ELAZIĞ Elektrikçi (Genel) 00007178675
ERZİNCAN Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007172082
ERZİNCAN İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007172273
ERZİNCAN Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172280
ERZİNCAN Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007172340
ERZİNCAN Temizlik Görevlisi 00007173713
ERZİNCAN Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174306
ERZİNCAN Marangoz 00007174691
ERZİNCAN Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174776
ERZİNCAN Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176550
ERZİNCAN Elektrikçi (Genel) 00007178680
ERZURUM Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007172105
ERZURUM Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172292
ERZURUM İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007172319
ERZURUM Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007172344
ERZURUM Temizlik Görevlisi 00007173728
ERZURUM Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174311
ERZURUM Marangoz 00007174707
ERZURUM Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174785
ERZURUM Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176561
ERZURUM Elektrikçi (Genel) 00007178685
ESKİŞEHİR Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007172111
ESKİŞEHİR İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007172328
ESKİŞEHİR Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007172352
ESKİŞEHİR Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007173438
ESKİŞEHİR Temizlik Görevlisi 00007173752
ESKİŞEHİR Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174314
ESKİŞEHİR Marangoz 00007174718
ESKİŞEHİR Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174809
ESKİŞEHİR Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176570
ESKİŞEHİR Elektrikçi (Genel) 00007178688
GAZİANTEP Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007172218
GAZİANTEP Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172300
GAZİANTEP İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007172335
GAZİANTEP Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007172370
GAZİANTEP Temizlik Görevlisi 00007173770
GAZİANTEP Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174319
GAZİANTEP Marangoz 00007174724
GAZİANTEP Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174818
GAZİANTEP Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176574
GAZİANTEP Elektrikçi (Genel) 00007178692
GİRESUN Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007172125
GİRESUN Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172307
GİRESUN Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007172400
GİRESUN İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007172362
GİRESUN Temizlik Görevlisi 00007173783
GİRESUN Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174328
GİRESUN Marangoz 00007174731
GİRESUN Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174832
GİRESUN Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176577
GİRESUN Elektrikçi (Genel) 00007178696
GÜMÜŞHANE Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007172143
GÜMÜŞHANE Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172317
GÜMÜŞHANE İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007172372
GÜMÜŞHANE Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007172386
GÜMÜŞHANE Temizlik Görevlisi 00007173788
GÜMÜŞHANE Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174333
GÜMÜŞHANE Marangoz 00007174816
GÜMÜŞHANE Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174856
GÜMÜŞHANE Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176588
GÜMÜŞHANE Elektrikçi (Genel) 00007178710
HAKKARİ Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007172285
HAKKARİ Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172321
HAKKARİ Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007172412
HAKKARİ İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007172381
HAKKARİ Temizlik Görevlisi 00007173796
HAKKARİ Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174341
HAKKARİ Marangoz 00007174822
HAKKARİ Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174863
HAKKARİ Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176700
HAKKARİ Elektrikçi (Genel) 00007178717
HATAY Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007172298
HATAY Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172327
HATAY İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007172393
HATAY Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007172509
HATAY Temizlik Görevlisi 00007173905
HATAY Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174347
HATAY Marangoz 00007174830
HATAY Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174868
HATAY Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176705
HATAY Elektrikçi (Genel) 00007178721
ISPARTA Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007172334
ISPARTA Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172345
ISPARTA İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007172503
ISPARTA Temizlik Görevlisi 00007173922
ISPARTA Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174361
ISPARTA Marangoz 00007174855
ISPARTA Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174892
ISPARTA Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007175725
ISPARTA Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176717
ISPARTA Elektrikçi (Genel) 00007178795
MERSİN Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172997
MERSİN Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007173061
MERSİN İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173591
MERSİN Temizlik Görevlisi 00007174614
MERSİN Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174762
MERSİN Marangoz 00007175085
MERSİN Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175825
MERSİN Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007175947
MERSİN Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178408
MERSİN Elektrikçi (Genel) 00007178846
İSTANBUL Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172351
İSTANBUL Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007172186
İSTANBUL İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173302
İSTANBUL Temizlik Görevlisi 00007173934
İSTANBUL Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174365
İSTANBUL Marangoz 00007174879
İSTANBUL Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175002
İSTANBUL Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007175737
İSTANBUL Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176723
İSTANBUL Elektrikçi (Genel) 00007178799
İZMİR Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007172355
İZMİR Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172359
İZMİR İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173322
İZMİR Temizlik Görevlisi 00007173949
İZMİR Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174372
İZMİR Marangoz 00007174884
İZMİR Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175019
İZMİR Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007175746
İZMİR Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176747
İZMİR Elektrikçi (Genel) 00007178801
KARS Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172388
KARS Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007172391
KARS İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173389
KARS Temizlik Görevlisi 00007174211
KARS Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174609
KARS Marangoz 00007175005
KARS Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175089
KARS Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007175787
KARS Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178352
KARS Elektrikçi (Genel) 00007178807
KASTAMONU Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172392
KASTAMONU Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007172499
KASTAMONU İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173397
KASTAMONU Temizlik Görevlisi 00007174224
KASTAMONU Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174615
KASTAMONU Marangoz 00007175014
KASTAMONU Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175097
KASTAMONU Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007175795
KASTAMONU Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178355
KASTAMONU Elektrikçi (Genel) 00007178810
KAYSERİ Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172498
KAYSERİ Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007172513
KAYSERİ İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173420
KAYSERİ Temizlik Görevlisi 00007174233
KAYSERİ Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174619
KAYSERİ Marangoz 00007175021
KAYSERİ Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175117
KAYSERİ Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007175802
KAYSERİ Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178362
KAYSERİ Elektrikçi (Genel) 00007178812
KIRKLARELİ Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172427
KIRKLARELİ Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007172877
KIRKLARELİ İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173450
KIRKLARELİ Temizlik Görevlisi 00007174295
KIRKLARELİ Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174633
KIRKLARELİ Marangoz 00007175034
KIRKLARELİ Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175140
KIRKLARELİ Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007175820
KIRKLARELİ Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178367
KIRKLARELİ Elektrikçi (Genel) 00007178821
KIRŞEHİR Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172430
KIRŞEHİR Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007172895
KIRŞEHİR İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173459
KIRŞEHİR Temizlik Görevlisi 00007174435
KIRŞEHİR Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174640
KIRŞEHİR Marangoz 00007175042
KIRŞEHİR Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175151
KIRŞEHİR Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007175831
KIRŞEHİR Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178372
KIRŞEHİR Elektrikçi (Genel) 00007178823
KOCAELİ Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172533
KOCAELİ Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007172969
KOCAELİ İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173470
KOCAELİ Temizlik Görevlisi 00007174444
KOCAELİ Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174654
KOCAELİ Marangoz 00007175060
KOCAELİ Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175174
KOCAELİ Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007175853
KOCAELİ Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178381
KOCAELİ Elektrikçi (Genel) 00007178831
KONYA Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172537
KONYA Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007172975
KONYA İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173551
KONYA Temizlik Görevlisi 00007174456
KONYA Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174721
KONYA Marangoz 00007175066
KONYA Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175186
KONYA Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007175859
KONYA Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178384
KONYA Elektrikçi (Genel) 00007178839
KÜTAHYA Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172450
KÜTAHYA Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007172985
KÜTAHYA İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173560
KÜTAHYA Temizlik Görevlisi 00007174467
KÜTAHYA Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174733
KÜTAHYA Marangoz 00007175072
KÜTAHYA Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175369
KÜTAHYA Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007175869
KÜTAHYA Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178388
KÜTAHYA Elektrikçi (Genel) 00007178835
MALATYA Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172940
MALATYA Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007173020
MALATYA İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173570
MALATYA Temizlik Görevlisi 00007174476
MALATYA Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174743
MALATYA Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175790
MALATYA Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007175881
MALATYA Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178397
MALATYA Elektrikçi (Genel) 00007178840
MANİSA Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172950
MANİSA Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007173029
MANİSA İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173572
MANİSA Temizlik Görevlisi 00007174489
MANİSA Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174751
MANİSA Marangoz 00007175078
MANİSA Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175807
MANİSA Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007175906
MANİSA Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178401
KAHRAMANMARAŞ Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172365
KAHRAMANMARAŞ Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007172368
KAHRAMANMARAŞ İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173333
KAHRAMANMARAŞ Temizlik Görevlisi 00007174081
KAHRAMANMARAŞ Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174487
KAHRAMANMARAŞ Marangoz 00007174885
KAHRAMANMARAŞ Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175024
KAHRAMANMARAŞ Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007175750
KAHRAMANMARAŞ Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178334
MARDİN Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172956
MARDİN Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007173039
MARDİN İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173581
MARDİN Temizlik Görevlisi 00007174605
MARDİN Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174755
MARDİN Marangoz 00007175082
MARDİN Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175818
MARDİN Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007175938
MARDİN Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178405
MARDİN Elektrikçi (Genel) 00007178842
MUĞLA Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007173002
MUĞLA Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007173080
MUĞLA İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173597
MUĞLA Temizlik Görevlisi 00007174618
MUĞLA Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174765
MUĞLA Marangoz 00007175092
MUĞLA Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175829
MUĞLA Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007175971
MUĞLA Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178413
MUĞLA Elektrikçi (Genel) 00007178850
MUŞ Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007173010
MUŞ Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007173083
MUŞ Temizlik Görevlisi 00007174635
MUŞ Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174781
MUŞ Marangoz 00007175098
MUŞ Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175837
MUŞ Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007175985
MUŞ Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178421
MUŞ Elektrikçi (Genel) 00007178858
NEVŞEHİR Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007173014
NEVŞEHİR Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007173090
NEVŞEHİR İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173611
NEVŞEHİR Temizlik Görevlisi 00007174650
NEVŞEHİR Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174794
NEVŞEHİR Marangoz 00007175106
NEVŞEHİR Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175840
NEVŞEHİR Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007175991
NEVŞEHİR Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178434
NEVŞEHİR Elektrikçi (Genel) 00007178755
NİĞDE Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007173143
NİĞDE İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173619
NİĞDE Temizlik Görevlisi 00007174663
NİĞDE Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174804
NİĞDE Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175845
NİĞDE Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007176122
NİĞDE Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178438
NİĞDE Elektrikçi (Genel) 00007178747
ORDU Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007173017
ORDU Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007173148
ORDU Temizlik Görevlisi 00007174668
ORDU Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174814
ORDU Marangoz 00007175115
ORDU Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175852
ORDU Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007176127
ORDU Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178448
ORDU Elektrikçi (Genel) 00007178741
RİZE Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007173052
RİZE Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007173166
RİZE İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173638
RİZE Temizlik Görevlisi 00007174694
RİZE Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174829
RİZE Marangoz 00007175127
RİZE Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175868
RİZE Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007176139
RİZE Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178456
RİZE Elektrikçi (Genel) 00007178728
SAKARYA Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007173173
SAKARYA Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007173188
SAKARYA İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173646
SAKARYA Temizlik Görevlisi 00007174701
SAKARYA Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174891
SAKARYA Marangoz 00007175132
SAKARYA Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175911
SAKARYA Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007176141
SAKARYA Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178459
SAKARYA Elektrikçi (Genel) 00007178709
SAMSUN Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007173178
SAMSUN Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007173194
SAMSUN İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173691
SAMSUN Temizlik Görevlisi 00007174712
SAMSUN Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007175017
SAMSUN Marangoz 00007175136
SAMSUN Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175914
SAMSUN Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007176146
SAMSUN Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178468
SAMSUN Elektrikçi (Genel) 00007178702
SİİRT Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007173303
SİİRT Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007173311
SİİRT İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173740
SİİRT Temizlik Görevlisi 00007174726
SİİRT Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007175036
SİİRT Marangoz 00007175142
SİİRT Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175916
SİİRT Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007176192
SİİRT Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178473
SİİRT Elektrikçi (Genel) 00007178690
SİNOP Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007173310
SİNOP Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007173378
SİNOP İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173749
SİNOP Temizlik Görevlisi 00007174739
SİNOP Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007175043
SİNOP Marangoz 00007175147
SİNOP Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175921
SİNOP Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007176201
SİNOP Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178622
SİNOP Elektrikçi (Genel) 00007178686
SİVAS Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007173313
SİVAS Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007173460
SİVAS İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173755
SİVAS Temizlik Görevlisi 00007174754
SİVAS Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007175062
SİVAS Marangoz 00007175159
SİVAS Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175926
SİVAS Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007176205
SİVAS Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178630
SİVAS Elektrikçi (Genel) 00007178677
TEKİRDAĞ Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007173336
TEKİRDAĞ Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007173533
TEKİRDAĞ İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173787
TEKİRDAĞ Temizlik Görevlisi 00007174778
TEKİRDAĞ Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007175133
TEKİRDAĞ Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175935
TEKİRDAĞ Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007176221
TEKİRDAĞ Elektrikçi (Genel) 00007178489
TEKİRDAĞ Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178650
TOKAT Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007173342
TOKAT Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007173548
TOKAT İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173790
TOKAT Temizlik Görevlisi 00007174791
TOKAT Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007175139
TOKAT Marangoz 00007175178
TOKAT Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175941
TOKAT Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007176226
TOKAT Elektrikçi (Genel) 00007178481
TOKAT Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178657
TRABZON Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007173350
TRABZON Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007173563
TRABZON İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173795
TRABZON Temizlik Görevlisi 00007174805
TRABZON Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007175143
TRABZON Marangoz 00007175185
TRABZON Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175945
TRABZON Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007176230
TRABZON Elektrikçi (Genel) 00007178477
TRABZON Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178664
TUNCELİ Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007173359
TUNCELİ Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007173575
TUNCELİ İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173906
TUNCELİ Temizlik Görevlisi 00007174820
TUNCELİ Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007175150
TUNCELİ Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175951
TUNCELİ Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007176234
TUNCELİ Elektrikçi (Genel) 00007178475
TUNCELİ Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178671
ŞANLIURFA Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007173326
ŞANLIURFA Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007173491
ŞANLIURFA İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173777
ŞANLIURFA Temizlik Görevlisi 00007174764
ŞANLIURFA Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007175071
ŞANLIURFA Marangoz 00007175166
ŞANLIURFA Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175928
ŞANLIURFA Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007176209
ŞANLIURFA Elektrikçi (Genel) 00007178599
ŞANLIURFA Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178635
UŞAK Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007173369
UŞAK Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007173580
UŞAK İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173909
UŞAK Temizlik Görevlisi 00007174865
UŞAK Marangoz 00007175191
UŞAK Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175957
UŞAK Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007176237
UŞAK Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007177638
UŞAK Elektrikçi (Genel) 00007178467
UŞAK Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178676
VAN Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007173374
VAN Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007173588
VAN İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173915
VAN Temizlik Görevlisi 00007174871
VAN Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007175158
VAN Marangoz 00007175200
VAN Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175960
VAN Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007176246
VAN Elektrikçi (Genel) 00007177450
VAN Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178683
YOZGAT Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007173407
YOZGAT Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007173613
YOZGAT İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173930
YOZGAT Temizlik Görevlisi 00007175032
YOZGAT Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007175169
YOZGAT Marangoz 00007175209
YOZGAT Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175976
YOZGAT Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007176257
YOZGAT Elektrikçi (Genel) 00007177428
YOZGAT Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178697
ZONGULDAK Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007173416
ZONGULDAK Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007173633
ZONGULDAK İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173939
ZONGULDAK Temizlik Görevlisi 00007175044
ZONGULDAK Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007175177
ZONGULDAK Marangoz 00007175210
ZONGULDAK Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175982
ZONGULDAK Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007176264
ZONGULDAK Elektrikçi (Genel) 00007177422
ZONGULDAK Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178707
AKSARAY Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007171307
AKSARAY Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007171612
AKSARAY Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007171635
AKSARAY İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007171798
AKSARAY Temizlik Görevlisi 00007173169
AKSARAY Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174284
AKSARAY Marangoz 00007174391
AKSARAY Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176408
AKSARAY Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007177626
AKSARAY Elektrikçi (Genel) 00007177937
BAYBURT Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007171712
BAYBURT Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007171914
BAYBURT Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007171883
BAYBURT İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007172043
BAYBURT Temizlik Görevlisi 00007173417
BAYBURT Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007173923
BAYBURT Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174387
BAYBURT Marangoz 00007174441
BAYBURT Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176468
BAYBURT Elektrikçi (Genel) 00007178000
KARAMAN Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172380
KARAMAN Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007172383
KARAMAN İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173364
KARAMAN Temizlik Görevlisi 00007174207
KARAMAN Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174606
KARAMAN Marangoz 00007174999
KARAMAN Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175051
KARAMAN Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007175781
KARAMAN Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178345
KARAMAN Elektrikçi (Genel) 00007178806
KIRIKKALE Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172507
KIRIKKALE Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007172870
KIRIKKALE İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173432
KIRIKKALE Temizlik Görevlisi 00007174261
KIRIKKALE Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174628
KIRIKKALE Marangoz 00007175026
KIRIKKALE Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175125
KIRIKKALE Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007175813
KIRIKKALE Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178363
KIRIKKALE Elektrikçi (Genel) 00007178816
BATMAN Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007171589
BATMAN Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007171826
BATMAN Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007171871
BATMAN İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007172038
BATMAN Temizlik Görevlisi 00007173398
BATMAN Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007173898
BATMAN Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174383
BATMAN Marangoz 00007174439
BATMAN Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176460
BATMAN Elektrikçi (Genel) 00007177985
ŞIRNAK Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007173329
ŞIRNAK Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007173524
ŞIRNAK İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173784
ŞIRNAK Temizlik Görevlisi 00007174774
ŞIRNAK Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007175079
ŞIRNAK Marangoz 00007175172
ŞIRNAK Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175932
ŞIRNAK Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007176211
ŞIRNAK Elektrikçi (Genel) 00007178496
ŞIRNAK Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178642
BARTIN Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007171604
BARTIN Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007171797
BARTIN Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007171866
BARTIN İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007172032
BARTIN Temizlik Görevlisi 00007173367
BARTIN Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007173779
BARTIN Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174370
BARTIN Marangoz 00007174433
BARTIN Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176452
BARTIN Elektrikçi (Genel) 00007177992
ARDAHAN Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007171347
ARDAHAN Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007171713
ARDAHAN Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007171842
ARDAHAN İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007172007
ARDAHAN Temizlik Görevlisi 00007173325
ARDAHAN Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007173761
ARDAHAN Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174307
ARDAHAN Marangoz 00007174417
ARDAHAN Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176429
ARDAHAN Elektrikçi (Genel) 00007177958
IĞDIR Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007172326
IĞDIR Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172331
IĞDIR İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007172500
IĞDIR Temizlik Görevlisi 00007173911
IĞDIR Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174358
IĞDIR Marangoz 00007174850
IĞDIR Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174880
IĞDIR Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007175723
IĞDIR Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176712
IĞDIR Elektrikçi (Genel) 00007178725
YALOVA Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007173399
YALOVA Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007173598
YALOVA İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173925
YALOVA Temizlik Görevlisi 00007175007
YALOVA Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007175163
YALOVA Marangoz 00007175205
YALOVA Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175966
YALOVA Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007176249
YALOVA Elektrikçi (Genel) 00007177443
YALOVA Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178687
KARABÜK Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172375
KARABÜK Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007172376
KARABÜK İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173352
KARABÜK Temizlik Görevlisi 00007174086
KARABÜK Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174495
KARABÜK Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175040
KARABÜK Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007175751
KARABÜK Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178340
KARABÜK Elektrikçi (Genel) 00007178805
KİLİS Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172436
KİLİS Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007172960
KİLİS İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007173465
KİLİS Temizlik Görevlisi 00007174305
KİLİS Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174647
KİLİS Marangoz 00007175047
KİLİS Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175165
KİLİS Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007175843
KİLİS Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178377
KİLİS Elektrikçi (Genel) 00007178829
OSMANİYE Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007173023
OSMANİYE Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007173157
OSMANİYE Temizlik Görevlisi 00007174679
OSMANİYE Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174821
OSMANİYE Marangoz 00007175122
OSMANİYE Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007175854
OSMANİYE Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007176133
OSMANİYE Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007178454
OSMANİYE Elektrikçi (Genel) 00007178738
DÜZCE Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 00007171986
DÜZCE Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 00007172221
DÜZCE İnşaat Boyacısı/Boyacı 00007172233
DÜZCE Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 00007172287
DÜZCE Temizlik Görevlisi 00007173608
DÜZCE Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 00007174290
DÜZCE Marangoz 00007174676
DÜZCE Klinik Destek Elemanı (Hastane) 00007174716
DÜZCE Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 00007176537
DÜZCE Elektrikçi (Genel) 00007178666

İşçi Alımı Kura İşlemleri Yapılacak!

Sağlık bakanlığı işçi alımında İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular için Nihai liste İŞKUR tarafından Sağlık bakanlığına iletilecektir. Bu kapsamda adaylara kura çekimi işlemleri yapılacak olup adaylar kura işlemlerini canlı yayında izleyebileceklerdir.

Kura işlemleri 28 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da yapılacaktır.

Mülakat Yapılmayacak!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı için adaylara herhangi bir mülakat yapılmayacaktır. Sadece Kura ile işçi alımı gerçekleştirilecek olup adaylardan herhangi bir sınav yapılmaksızın sürekli işçi kontenjanında alım yapılacaktır.

İLANDAN HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİNİZ.

İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA

Android Uygulama için >>>> BURAYA