Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik: Yan Dal Uzmanları ve Asistanlara Artırımlı Taban Ödeme

Sağlık sektöründe yapılan düzenlemelerle ilgili yeni bir adım atılarak, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'nde önemli bir değişiklik yapılmıştır. 12 Ağustos 2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan bu değişiklik, yan dal uzmanları ve yan dal uzmanlık eğitimi alan asistanlara yönelik taban ödeme katsayılarında artış öngörmektedir.

Madde 1: Yeni Ek Madde Eklendi

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'nde gerçekleşen değişiklik, yeni bir ek madde eklenmesiyle başlamaktadır. Ek madde şu şekildedir:

“Yan dal uzmanları ve asistanlarının artırımlı taban ödemesi

EK MADDE 1- (1) Ek-3A ve Ek-3B’de yer alan “Taban Ödeme Katsayıları Tablosu”ndaki katsayılar, yan dal uzmanları için %100; yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlar/araştırma görevlileri için %50 artırımlı uygulanır.”

Bu yeni ek madde ile birlikte, yan dal uzmanlarına ve yan dal uzmanlık eğitimi alan asistanlara sağlanan taban ödeme katsayılarında önemli bir artış sağlanmıştır.

Madde 2: Yürürlük Tarihi

Yapılan değişiklik, 1 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu tarih itibariyle, yan dal uzmanları ve yan dal uzmanlık eğitimi alan asistanlar, artırılmış taban ödemelerinden faydalanabileceklerdir.

RESMİ GAZETE YÖNETLİĞİN TAMAMI: